+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Opći akti i propisi
Pravilnik o postupku javne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza
Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Odluka o proceduri naplate prihoda
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (privitak 1)
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (privitak 2)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, prosinac 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, studeni 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, listopad 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ožujak 2017.
Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž