+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Opći akti i propisi
Odluka -Pravilnik o načinu korištenja VP Dz Klc
Pravilnik o načinu korištenja VP Dz Klc
Odluka - Programa rada i razvoja Dz Klc za 2020
Pravilnik o izmjenama i dopunama Prav. o unut.ustroju i sist. radnih mjesta DZ
Pravilnik o pOčetku, završetku i rasporedu radnog vremena Doma zdravlja Karlovac
Pravilnik o postupku unut.prijav.nepravilnosti i imenov.povjerlj.osobe DZ
Pravilnik o postupku javne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza
Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Odluka o proceduri naplate prihoda
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (privitak 1)
Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (privitak 2)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, prosinac 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, studeni 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, listopad 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ožujak 2017.
Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora