+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Opći akti i propisi

Dokumenti

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obrač. putnih naloga

Procedura zaprimanja e-računa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Odluka - Pravilnik o načinu korištenja VP Dz Klc

Pravilnik o načinu korištenja VP Dz Klc

Odluka - Programa rada i razvoja Dz Klc za 2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Prav. o unut.ustroju i sist. radnih mjesta DZ

Pravilnik o pOčetku, završetku i rasporedu radnog vremena Doma zdravlja Karlovac

Pravilnik o postupku unut.prijav.nepravilnosti i imenov.povjerlj.osobe DZ

Pravilnik o postupku javne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Odluka o proceduri naplate prihoda

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (privitak 1)

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (privitak 2)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, prosinac 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, studeni 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, listopad 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ožujak 2017.

Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Skip to content