+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Zakoni i pravilnici

Zakoni

NN 125-19 UREDBA O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

NN 100-18 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Zakon o liječništvu

Zakon o dopunama Zakona o liječništvu

Zakon o stomatološkoj djelatnosti

Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti

Zakon o sestrinstvu

Zakon o dopunama Zakona o sestrinstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smet­njama (NN 111/97128/99 i 79/02)

Pravilnici

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva

Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Skip to content