+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zakoni

Zakon o liječništvu
Zakon o dopunama Zakona o liječništvu
Zakon o stomatološkoj djelatnosti
Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti
Zakon o sestrinstvu
Zakon o dopunama Zakona o sestrinstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smet­njama (NN 111/97128/99 i 79/02)

Pravilnici

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske
Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske
Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva
Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje