+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Financijski plan 2019.

Financijski plan

Odluka IV izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2019.

IV. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

III. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

Odluka – III. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

Odluka – I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2019. g.

Izmjene i dopune Financijskog plana doma zdravlja Karlovac za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Odluka - Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Skip to content