+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Financijski plan 2016.

Financijski plan

Financijski plan za 2016. godinu
Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2016. godinu
Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za razdoblje 2016. - 2018.

Rebalans financijskog plana

Odluka I Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
I Rebalans financijskog plana Doma zdravlja Karlovac 2016.
Odluka II Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
II Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
Odluka III Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
III Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.