+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

RAVNATELJSTVO

Dom zdravlja Karlovac zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Karlovačka županija, a kao samostalni pravni subjekt posluje od 1. srpnja 1994. godine, nakon organizacijskih promjena  nekadašnjeg Medicinskog centra Karlovac.

Uprava Doma zdravlja Karlovac – kontakt podaci

Ravnateljica Dom zdravlja Karlovac

ravnateljica: Tatjana Šterk – Tudić, mag. oec.

telefon: +385 47 41 12 77

faks: +385 47 41 12 61

email: dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za kvalitetu

Snježana Šlat, dr. med. spec. obiteljske medicine

Glavna sestra Dom zdravlja Karlovac

glavna sestra: Jasmina Mikan, mag. med. techn.

Voditeljica odsjeka patronaže

Birgitta Maćešić, dipl.med.techn.
telefon: +385 47 41 12 69
fax: +385 47 41 12 61
mobitel: +385 91 61 49 094
email: patronaza3@dzka.t-com.hr

 

Službenik za informiranje

 Službenik za informiranje

Andreja Jurković, dipl. iur.

Telefon: +385 47 411 277

E-mail: tajnistvo@dzka.t-com.hr

Fax: +385 47 411 261

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

telefon: +385 47 41 12 77

email: dz-karlovac@ka.t-com.hr

Skip to content