+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dentalna medicina

OBAVIJEST

Ordinacija Domagoja Modrušana,dr.med.dent., privremeno koristi broj telefona 047 648 186.

Također, radi radova na uređenju ordinacije, pacijenti se primaju u prostoru ordinacije Ive Lauš Rudman,dr.med.dent. (isti ulaz, prvi kat desno).

Hvala na razumijevanju!

s.

Dentalna medicina

OBAVIJEST

Ordinacija Domagoja Modrušana,dr.med.dent., privremeno koristi broj telefona 047 648 186.

Također, radi radova na uređenju ordinacije, pacijenti se primaju u prostoru ordinacije Ive Lauš Rudman,dr.med.dent. (isti ulaz, prvi kat desno).

Hvala na razumijevanju!

s.

Služba dentalne medicine

Radne subote za SRPANJ 2019. godine od 07:00 – 17:00 sati

06.07.2019. Ljilja Matić Marić, dr. med. dent. Jasna Lemić Pejnović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
06.07.2019. Antonija Briški, dr. med. dent. Snježana Spasovski Novosel lokacija: Rečica
06.07.2019. Melita Manojlović, dr. med. dent. Anamarija Čujko lokacija: Krnjak
06.07.2019. Petra Cerovec, dr. med. dent. Ljiljana Cvitković lokacija: Mahićno 60a
13.07.2019. Matija Dvornik, dr. med. dent. Mia Muža lokacija: Dr. Vladka Mačeka 48, Dubovac
13.07.2019. Božidar Mušura, dr. med. dent. Sandra Ćurjak lokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
13.07.2019. Ivana Kelić, dr. med. dent. Ivanka Polović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
20.07.2019. Barbara Klobučar, dr. med. dent. Jasna Milašin lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
20.07.2019. Hela Puljić, dr. med.dent. Štefica Bosiljevac lokacija: G. Petrovića 2, Banija
27.07.2019. Dubravka Balen, dr. med. dent. Marija Furač lokacija: Domjanićeva 19, Luščić

Za pacijente liječnika dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac: Dr. Dvornik, Dr.Bažant-Brkljačić, Dr.Mušura, Dr.Borković, Dr. Matić-Marić, Dr.Puljić(dr.Cerovec), Dr. Modrušan-Banija – bivši pacijenti dr Tuškan-Šikić, Dr. Lauš-Banija -bivši pacijenti dr Ćosić;  Dr. Klobučar-amb. Mahično, Dr Briški- amb. Rečica; Dr. Manojlović – amb.Krnjak

 

Katarina Borković, dr. dent. med.

Jadranka Spudić, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 77

email: katarina.borkovic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Dentalna ordinacija

Anita Bažant Brkljačić, dr. dent. med. (zamjena Milena Ilić,dr.dent.med.)

Renata Kružičević, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 43 16 22

email: dom.zdravlja.karlovac9@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
neparni datumi
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Dentalna ordinacija

Hela Puljić, dr. dent. med.

Štefica Bosiljevac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 80 88

email: dom.zdravlja.karlovac16@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
utorak, srijeda i petak 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Dr. puljić

Matea Trupković Prandel, dr. dent. med. (na specijalizaciji)

zamjena: Petra Cerovec, dr. med. dent.

 

Ljiljana Cvitković, medicinska sestra

adresa: Mahično 60a, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 16 20

email: dom.zdravlja.karlovac-stomatološka.ordinacija@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Ljilja Matić Marić, dr. dent. med.

Ivanka Polović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 79

email: dom.zdravlja.karlovac15@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
utorak, srijeda i petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Dr. Matić-Marić

Božidar Mušura, dr. dent. med.

Sandra Ćurjak, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 33

email: zubna-ordinacija.rakovac2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
parni datumi
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00
Za hitnosti pacijenti  se mogu javiti u ordinaciju  Anite Bažant – Brkljačić, dr.dent. med.  

 

Dr. Mušura

Matija Dvornik, dr. dent. med.

Mia Muža, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 59

email: dom.zdravlja.karlovac10@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak i četvrtak
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Dr. Dvornik

Melita Manojlović, dr. dent. med.

Anamarija Čujko, med. sestra

adresa: Krnjak 5,Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

email:stomatoloska.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Jedna subota radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

 

Dr. Dvornik

Domagoj Modrušan, dr. dent. med.

Sanja Višnjić, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2 , Banija, Karlovac  

telefon: +385 47 64 85 00 

email:  dentalna.banija3@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

Dr. Dvornik

Iva Lauš Rudman, dr. dent. med. (zamjena Ivana Kerić, dr.dent.med.)

Jasna Lemić Pejnović, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac 

telefon: + 385 47  64 81 86 

email: dentalna.banija2@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30

 

Dr. Dvornik

Barbara Klobučar, dr. dent. med.

Jasna Milašin, med. sestra

adresa:  Domjanićeva 19, Karlovac  

telefon: +385 47 41 88

email:  dentalna.luscic@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi
  poslije podne 13:30 – 21:00
  dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi
  prije podne 07:00 – 14:30
  dnevni odmor 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

Dubravka Balen, dr. dent. med.

Marija Furač, med. sestra

adresa: Domjanićeva 19, Karlovac 

telefon: + 385 47  41 32 88

email: dentalna.luscic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
  prije podne 07:00 – 14:30
  dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
  poslije podne 13:30 – 21:00
  dnevni odmor 17:00 – 17:30

 

Antonija Briški, dr. dent. med.

Snježana Novosel Spasovski, med. sestra

adresa: Rečica 50, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 71 32 75

email: stomatoloska.ordinacija.recica@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak i srijeda
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Utorak, četvrtak, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00