+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dentalna medicina

Služba dentalne medicine radne subote za LISTOPAD 2022.
DatumTim dentalne medicine07:00 – 17:00 
01.10.2022.Viktoria Migalić, dr. med. dent.Snježana Novosel Spasovski, med. sestraLokacija: Rečica 47B, Rečica
01.10.2022.Melita Manojlović, dr. med. dent.Kristina Klasan, med. sestraLokacija: Krnjak 5, Krnjak
01.10.2022.Petra Cerovec, dr. med. dent.Ljiljana Cvitković, med. sestraLokacija: Mahićno 60A
01.10.2022.Maja Krmpotić, dr. med. dent.Ena Dejanović, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
08.10.2022.Katarina Katavić, dr. med. dent.Renata Kružičević, med. sestraLokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
15.10.2022.Tin Mikuš, dr. med. dent.Sandra Ćurjak, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
22.10.2022.Domagoj Modrušan, dr. med. dent.Sanja Višnjić, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
22.10.2022.Barbara Klobučar, dr. med. dent.Jasna Milašin, med. sestraLokacija: Domjanićeva 19, Luščić
29.10.2022.Myhajlo Kubinskyy, dr. med. dent.Dražena Herak, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
29.10.2022.Dubravka Balen, dr. med. dent.Marija Furač, med. sestraLokacija: Domjanićeva 19, Luščić

 Za pacijente liječnika Doma zdravlja Karlovac.

Maja Krmpotić, dr. dent. med.

Ena Deanović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 80

email: dentalna.banija5@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Petra Cerovec, dr. med. dent.

Ljiljana Cvitković, medicinska sestra

adresa: Mahično 60a, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 16 20

email: dom.zdravlja.karlovac-stomatoloska.ordinacija@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Melita Manojlović, dr. dent. med.

Kristina Klasan, med. sestra 

adresa: Krnjak 5,Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

email:stomatoloska.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Iva Lauš Rudman, dr. dent. med. (zamjena Tin Mikuš, dr.dent.med.)

Sandra Ćurjak, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon: + 385 47  64 81 86

email: dentalna.banija2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Domagoj Modrušan, dr. dent. med.

Sanja Višnjić, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2 , Banija, Karlovac  

telefon: +385 47 64 85 00 

email:  dentalna.banija3@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Utorak, četvrtak i parni petak

Poslije podne: 13:30 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Ponedjeljak, srijeda i neparni petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Myhajlo Kubinskyy, dr. dent. med.

Dražena Herak, med. sestra

adresa: G. Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 85

email: dentalna.banija4@zdka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Barbara Klobučar, dr. dent. med.

Jasna Milašin, med. sestra

adresa:  Domjanićeva 19, Karlovac  

telefon: +385 47 41 32 88

email:  dentalna.luscic@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Dubravka Balen, dr. dent. med.

Marija Furač, med. sestra

adresa: Domjanićeva 19, Karlovac 

telefon: + 385 47  41 32 88

email: dentalna.luscic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:30 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu od 07:00 – 17:00 sati.

Antonija Briški, dr. dent. med.

Snježana Novosel Spasovski, med. sestra

adresa: Rečica 47b, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 71 32 75

email: stomatoloska.ordinacija.recica@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i srijeda

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Utorak, četvrtak i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu od 07:00 – 17:00 sati.

Katarina Katavić, dr. dent. med.

Renata Kružičević, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 33

email: dom.zdravlja.karlovac9@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Parni datumi

Poslije podne: 13:30 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Skip to content