+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dentalna medicina

Poštovani pacijenti,

Obavještavamo Vas da od 01.01.2020. Dom zdravlja Karlovac preuzima ordinaciju dentalne medicine Ksenije Drakulić, dr. med. dent.

Svi pacijenti se mogu obratiti Myhajlu Kubinskyyom, dr.med.dent.

Ordinacija se nalazi na istoj lokaciji, broj telefona:047/648 185.

Radno vrijeme ordinacije će biti:

Parni datumi popodne

Neparni datumi prijepodne

Služba dentalne medicine

Radne subote za SIJEČANJ 2020. godine 07:00 – 17:00 sati

04.01.2020. Milena Ilić, dr. med. dent. Renata Kružičević lokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
04.01.2020. Petra Cerovec, dr. med. dent. Ljiljana Cvitković lokacija: Mahićno 60 A
04.01.2020. Melita Manojlović, dr. med. dent. Kristina Klasan lokacija: Krnjak
04.01.2020. Hela Puljić, dr. med. dent. Ena Dejanović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
11.01.2020. Antonija Briški, dr. med. dent. Snježana Novosel Spasovski lokacija: Rečica
11.01.2020. Ivana Kelić, dr. med. dent. Jasna Lemić Pejnović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
11.01.2020. Božidar Mušura, dr. med. dent. Sandra Ćurjak lokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
18.01.2020. Katarina Borković, dr. med. dent. Jadranka Spudić lokacija: G. Petrovića 2, Banija
18.01.2020. Domagoj Modrušan, dr. med. dent. Sanja Višnjić lokacija: G. Petrovića 2, Banija
18.01.2020. Barbara Klobučar, dr. med. dent. Jasna Milašin lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
25.01.2020. Ljilja Matić Marić, dr. med. dent. Ivanka Polović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
25.01.2020. Myhajlo Kubinskyy, dr. med. dent. Dražena Herak lokacija: G. Petrovića 2, Banija
25.01.2020. Dubravka Balen, dr. med. dent. Marija Furač lokacija: Domjanićeva 19, Luščić

ZA  PACIJENTE  LIJEČNIKA  DENTALNE  MEDICINE DOMA   ZDRAVLJA  KARLOVAC

 

Katarina Borković, dr. dent. med.

Jadranka Spudić, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 77

email: katarina.borkovic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Anita Bažant Brkljačić, dr. dent. med. (zamjena Milena Ilić,dr.dent.med.)

Renata Kružičević, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 43 16 22

email: dom.zdravlja.karlovac9@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Hela Puljić, dr. dent. med.

Ena Deanović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 80 88

email: dom.zdravlja.karlovac16@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Petra Cerovec, dr. med. dent.

 

Ljiljana Cvitković, medicinska sestra

adresa: Mahično 60a, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 16 20

email: dom.zdravlja.karlovac-stomatološka.ordinacija@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Ljilja Matić Marić, dr. dent. med.

Ivanka Polović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 79

email: dom.zdravlja.karlovac15@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
utorak, srijeda i petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Božidar Mušura, dr. dent. med.

Sandra Ćurjak, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 33

email: zubna-ordinacija.rakovac2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00
Za hitnosti pacijenti  se mogu javiti u ordinaciju  Anite Bažant – Brkljačić, dr.dent. med.  

 

Matija Dvornik, dr. dent. med.

Mia Muža, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 59

email: dom.zdravlja.karlovac10@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak i četvrtak
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Melita Manojlović, dr. dent. med.

Kristina Klasan, med. sestra

adresa: Krnjak 5,Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

email:stomatoloska.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Jedna subota radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

 

Domagoj Modrušan, dr. dent. med.

Sanja Višnjić, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2 , Banija, Karlovac  

telefon: +385 47 64 85 00 

email:  dentalna.banija3@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

Iva Lauš Rudman, dr. dent. med. (zamjena Ivana Kelić, dr.dent.med.)

Jasna Lemić Pejnović, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac 

telefon: + 385 47  64 81 86 

email: dentalna.banija2@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30

 

Barbara Klobučar, dr. dent. med.

Jasna Milašin, med. sestra

adresa:  Domjanićeva 19, Karlovac  

telefon: +385 47 41 88

email:  dentalna.luscic@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi
  poslije podne 13:30 – 21:00
  dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi
  prije podne 07:00 – 14:30
  dnevni odmor 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

Dubravka Balen, dr. dent. med.

Marija Furač, med. sestra

adresa: Domjanićeva 19, Karlovac 

telefon: + 385 47  41 32 88

email: dentalna.luscic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
  prije podne 07:00 – 14:30
  dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
  poslije podne 13:30 – 21:00
  dnevni odmor 17:00 – 17:30

 

Antonija Briški, dr. dent. med.

Snježana Novosel Spasovski, med. sestra

adresa: Rečica 50, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 71 32 75

email: stomatoloska.ordinacija.recica@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak i srijeda
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Utorak, četvrtak, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00

 

Myhailo Kubinskyy, dr. dent. med.

Dražena Herak, med. sestra

adresa: G. Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 85

email: dentalna.banija4@zdka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi:
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi:
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu