+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dentalna medicina

Raspored dežurstva za subote SRPANJ
DatumTim dentalne medicine07:00 – 17:00tel. 047 648 186
04.07.2020.Anita Bažant Brkljačić, dr. med. dent.Kristina Prukijaš, med. sestralokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
04.07.2020.Petra Cerovec, dr. med. dent.Ljiljana Cvitković, med. sestralokacija: Mahićno 60 A
04.07.2020.Ivana Kelić, dr. med. dent.Sandra Ćurjak, med. sestralokacija: G. Petrovića 2, Banija
11.07.2020.Antonija Briški, dr. med. dent.Snježana Novosel Spasovski, med. sestralokacija: Rečica
11.07.2020.Domagoj Modrušan, dr. med. dentJadranka Spudić, med. sestralokacija: G. Petrovića 2, Banija
18.07.2020.Dubravka Balen, dr. med. dent.Marija Furač, med. sestralokacija: Domjanićeva 19
25.07.2020.Hela Puljić, dr. med. dent.Ena Dejanović, med. sestralokacija: G. Petrovića 2, Banija
 
Raspored dežurstva za subote KOLOVOZ
01.08.2020.Melita Manojlović, dr. med. dent.Kristina Klasan, med. sestralokacija: I. Kršnjavog 1
08.08.2020.Katarina Borković, dr. med. dent.Sanja Višnjić, med. sestralokacija: G. Petrovića 2, Banija
22.08.2020.Barbara Klobučar, dr. med. dent.Jasna Milašin, med. sestralokacija: Domjanićeva 19
29.08.2020.Myhajlo Kubinskyy, dr. med. dent.Dražena Herak, med. sestralokacija: G. Petrovića 2. Banija

 Za pacijente liječnika Doma zdravlja Karlovac.

 RASPORED DEŽURSTVA ZA SUBOTE KOLOVOZ

04.07.2020.ANITA BAŽANT BRKLJAČIĆ,dr.med.dent. -KRISTINA PRUKIJAŠ, I.KRŠNJAVOG 1,RAKOVAC

04.07.2020.PETRA CEROVEC,dr.med.dent. – LJILJANA CVITKOVIĆ, MAHIĆNO 60A

04.07.2020.IVANA KELIĆ,dr.med.dent. -SANDRA ĆURJAK, G.PETROVIĆA 2, BANIJA

11.07.2020.ANTONIJA BRIŠKI,dr.med.dent. -SNJEŽANA NOVOSEL SPASOVSKI,  REČICA

11.07.2020. DOMAGOJ MODRUŠAN,dr.med.dent.-JADRANKA SPUDIĆ, G.PETROVIĆA 2,BANIJA

18.07.2020.DUBRAVKA BALEN,dr.med.dent. -MARIJA FURAČ, DOMJANIĆEVA 19, LUŠČIĆ

25.07.2020. HELA PULJIĆ,dr.med.dent. -ENA DEJANOVIĆ,  G.PETROVIĆA 2, BANIJA

ZA  PACIJENTE  LIJEČNIKA  DENTALNE  MEDICINE DOMA   ZDRAVLJA  KARLOVAC

 

Katarina Borković, dr. dent. med.

Jadranka Spudić, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 77

email: katarina.borkovic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Anita Bažant Brkljačić, dr. dent. med. 

Sandra Ćurjak, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 43 16 22

email: dom.zdravlja.karlovac9@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Hela Puljić, dr. dent. med.

Ena Deanović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 80 88

email: dom.zdravlja.karlovac16@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Petra Cerovec, dr. med. dent.

Ljiljana Cvitković, medicinska sestra

adresa: Mahično 60a, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 16 20

email: dom.zdravlja.karlovac-stomatološka.ordinacija@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Ljilja Matić Marić, dr. dent. med.

Ivanka Polović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 79

email: dom.zdravlja.karlovac15@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Utorak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Božidar Mušura, dr. dent. med.

Sandra Ćurjak, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 33

email: zubna-ordinacija.rakovac2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Za hitnosti, pacijenti se mogu obratiti u ordinaciju Anite Bažant-Brkljačić, dr. med. dent. 

Melita Manojlović, dr. dent. med.

Kristina Klasan, med. sestra

adresa: Krnjak 5,Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

email:stomatoloska.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Iva Lauš Rudman, dr. dent. med. (zamjena Ivana Kelić, dr.dent.med.)

Jasna Lemić Pejnović, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon: + 385 47  64 81 86

email: dentalna.banija2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Domagoj Modrušan, dr. dent. med.

Sanja Višnjić, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2 , Banija, Karlovac  

telefon: +385 47 64 85 00 

email:  dentalna.banija3@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Myhajlo Kubinskyy, dr. dent. med.

Dražena Herak, med. sestra

adresa: G. Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 85

email: dentalna.banija4@zdka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Barbara Klobučar, dr. dent. med.

Jasna Milašin, med. sestra

adresa:  Domjanićeva 19, Karlovac  

telefon: +385 47 41 88

email:  dentalna.luscic@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Dubravka Balen, dr. dent. med.

Marija Furač, med. sestra

adresa: Domjanićeva 19, Karlovac 

telefon: + 385 47  41 32 88

email: dentalna.luscic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 21:00

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Antonija Briški, dr. dent. med.

Snježana Novosel Spasovski, med. sestra

adresa: Rečica 50, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 71 32 75

email: stomatoloska.ordinacija.recica@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i srijeda

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Utorak, četvrtak i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Skip to content