+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dentalna medicina

Služba dentalne medicine

Radne subote za STUDENI 2019. godine 07:00 – 17:00 sati

02.11.2019. Milena Ilić, dr. med. dent. Kristina Klasan lokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
02.11.2019. Domagoj Modrušan, dr. med. dent. Sanja Višnjić lokacija: G. Petrovića 2, Banija
02.11.2019. Petra Cerovec, dr. med. dent. Ljiljana Cvitković lokacija: Mahićno 60 A
09.11.2019. Melita Manojlović, dr. med. dent. Anamarija Ćujko lokacija: Krnjak
09.11.2019. Antonija Briški, dr. med. dent. Snježana Novosel Spasovski lokacija: Rečica
09.11.2019. Ivana Kelić, dr. med. dent. Jasna Lemić Pejnović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
16.11.2019. Hela Puljić, dr. med. dent. Ena Dejanović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
16.11.2019. Matija Dvornik, dr. med. dent. Mia Muža lokacija: Dr. V. Mačeka 48
23.11.2019. Ljilja Matić Marić, dr. med. dent. Ivanka Polović lokacija: G. Petrovića 2, Banija
23.11.2019. Barbara Klobučar, dr. med. dent. Jasna Milašin lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
30.11.2019. Dubravka Balen, dr. med. dent. Marija Furač lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
30.11.2019. Božidar Mušura, dr. med. dent. Sandra Ćurjak lokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
30.11.2019. Katarina Borković, dr. med. dent. Jadranka Spudić lokacija: G. Petrovića 2, Banija

ZA  PACIJENTE  LIJEČNIKA  DENTALNE  MEDICINE DOMA   ZDRAVLJA  KARLOVAC : Dr. Dvornik-amb.Dubovac, Dr.Bažant-Brkljačić (dr.Ilić), Dr.Mušura-amb.Rakovac, Dr.Borković, Dr. Matić-Marić, Dr.Puljić, Dr. Modrušan-Banija ,Dr. Lauš Rudman (dr.Kelić)-Banija, dr.Cerovec-amb.Mahićno, Dr Briški- amb. Rečica; Dr. Manojlović – amb.Krnjak, dr.Balen-amb.Luščić, dr.Klobučar-amb.Luščić

 

Katarina Borković, dr. dent. med.

Jadranka Spudić, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 77

email: katarina.borkovic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Anita Bažant Brkljačić, dr. dent. med. (zamjena Milena Ilić,dr.dent.med.)

Renata Kružičević, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 43 16 22

email: dom.zdravlja.karlovac9@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
neparni datumi
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Hela Puljić, dr. dent. med.

Ena Deanović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 80 88

email: dom.zdravlja.karlovac16@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
utorak, srijeda i petak 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Petra Cerovec, dr. med. dent.

 

Ljiljana Cvitković, medicinska sestra

adresa: Mahično 60a, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 16 20

email: dom.zdravlja.karlovac-stomatološka.ordinacija@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Ljilja Matić Marić, dr. dent. med.

Ivanka Polović, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 79

email: dom.zdravlja.karlovac15@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak i četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
utorak, srijeda i petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Božidar Mušura, dr. dent. med.

Sandra Ćurjak, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 33

email: zubna-ordinacija.rakovac2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
parni datumi
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00
Za hitnosti pacijenti  se mogu javiti u ordinaciju  Anite Bažant – Brkljačić, dr.dent. med.  

 

Matija Dvornik, dr. dent. med.

Mia Muža, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 59

email: dom.zdravlja.karlovac10@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak i četvrtak
poslije podne 13:30 – 21:00
dnevni odmor 17:00 – 17:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Melita Manojlović, dr. dent. med.

Anamarija Čujko, med. sestra

adresa: Krnjak 5,Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

email:stomatoloska.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Jedna subota radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

 

Domagoj Modrušan, dr. dent. med.

Sanja Višnjić, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2 , Banija, Karlovac  

telefon: +385 47 64 85 00 

email:  dentalna.banija3@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

Iva Lauš Rudman, dr. dent. med. (zamjena Ivana Kelić, dr.dent.med.)

Jasna Lemić Pejnović, med. sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac 

telefon: + 385 47  64 81 86 

email: dentalna.banija2@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30

 

Barbara Klobučar, dr. dent. med.

Jasna Milašin, med. sestra

adresa:  Domjanićeva 19, Karlovac  

telefon: +385 47 41 88

email:  dentalna.luscic@dzka.t-com.hr 

Radno vrijeme:

Parni datumi
  poslije podne 13:30 – 21:00
  dnevni odmor 17:00 – 17:30
Neparni datumi
  prije podne 07:00 – 14:30
  dnevni odmor 10:30 – 11:00

Jedna subota u mjesecu radna od 07:00 – 17:00 prema rasporedu.

Dubravka Balen, dr. dent. med.

Marija Furač, med. sestra

adresa: Domjanićeva 19, Karlovac 

telefon: + 385 47  41 32 88

email: dentalna.luscic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
  prije podne 07:00 – 14:30
  dnevni odmor 10:30 – 11:00
Neparni datumi
  poslije podne 13:30 – 21:00
  dnevni odmor 17:00 – 17:30

 

Antonija Briški, dr. dent. med.

Snježana Novosel Spasovski, med. sestra

adresa: Rečica 50, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 71 32 75

email: stomatoloska.ordinacija.recica@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedeljak i srijeda
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
Utorak, četvrtak, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00