+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Arhiva natječaji Doma zdravlja Karlovac

Natječaj za prijam u radni odnos stručnog referenta 1 u Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra

Ur. broj: 01-669/23 od 25.IV.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Skip to content