+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Arhiva natječaji Doma zdravlja Karlovac

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01- 1404/21 od 29.VII.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01- 1344/21 od 19.VII.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01-1313/21 od 13.VII.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Vozača sanitetskog vozila u Odsjeku...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01-1222/21 od 28.VI.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01-1163/21 od 17.VI.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijem u radni odnos

  Ur. broj: 01-1098/21 od 9.VI.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:   1.1. Medicinske...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01-903/21 od 20.V.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-682/21 od 06.IV.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:   1.1. Medicinske sestre/tehničara, jedan...

Natječaj za prijem u radni odnos

  Ur. broj: 01-603/21 od 22.III.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:   1.1. Medicinske...

Natječaj za prijem u radni odnos

  Ur. broj: 01-516/21 od 8.III.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. . Doktora medicine specijalista...

Skip to content