+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Arhiva natječaji Doma zdravlja Karlovac

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-875/20 od 04.V.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Prvostupnice sestrinstva u Odsjeku...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-738/20 od 14.IV.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske...

Natječaj za prijam u radni odnos

  Ur. broj: 01-631/20 od 31.III.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

  Ur. broj: 01-558/20 od 23.III.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-459/20 od 09.III.2020.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Karlovac

Ur. broj: 12-399/20 od 28.II.2020. Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18 i 125/19), članka 23. Statuta Doma zdravlja Karlovac i Odluke o raspisivanju Natječaja Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-382/20 od 27. veljače 2020....

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-347/20 od 24.II.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-260/20 od 10.II.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-148/20 od 27.I.2020.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

    Ur. broj: 01-2271/19 od 09.XII.2019. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine...

Skip to content