+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Arhiva natječaji Doma zdravlja Karlovac

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1936/22 od 22.XI.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J 1.Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. doktora medicine specijalista opće/obiteljske...

Skip to content