+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ordinacije opće / obiteljske medicine

Raspored dežurstva za subote SRPANJ 2022.
DatumTim obiteljske medicine07:00 – 17:00
02.07.2022.Ahmed Abdulah, dr. med.Ljiljana Velić, med. sestraLokacija: Domjanićeva 19, Luščić
02.07.2022.Martina Kušec, dr. med.Tatjana Benić, med. sestraLokacija: Draganići 1b
02.07.2022.Branka Fudurić, dr. med.Danijela Oršulić, med. sestraLokacija: Skakavac 11
02.07.2022.Sandro Uzelac, dr. med.Biljana Velić, med. sestraLokacija: Šišljavić
02.07.2022.Mirela Kekić, dr. med.Mirna Dejanović, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48
09.07.2022.Antun Lipšinić, dr. med.Vedrana Nekić, med. sestraLokacija: Lasinjska cesta 19
09.07.2022.Antonia Grgurić, dr, med.Iva Turkalj, med. sestraLokacija: Krnjak
09.07.2022.Martina Pršle Turk, dr. med.Mirjana Horvat, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48
09.07.2022.Snježana Šlat, spec. obit. med.Dijana Dimnjaković, med. sestraLokacija: Domjanićeva 19, Rakovac
16.07.2022.Katarina Boban, dr. med.Božica Kuzman, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
16.07.2022.Ivona Barešić, dr. med.Antonija Lisac, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
23.07.2022.Marta Horvat, dr. med.Ivana Čečura, med. sestraLokacija: I. Kršnjavog 2, Rakovac
30.07.2022.Sanja Brleković, dr. med.Ivana Mišerić, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48

Samo za pacijente liječnika Doma zdravlja Karlovac.

POŠTOVANI PACIJENTI,

Obavještavamo Vas da Dom zdravlja Karlovac od 10. svibnja 2022. godine preuzima ordinaciju obiteljske medicine Mirice Rapić, dr.med.spec.

Zdravstvenu skrb pacijentima će pružati zdravstveni radnici Doma zdravlja Karlovac:

Marta Horvat, dr. med.
Ivana Čečura, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac
telefon: +385 47 65 47 60
email: opca.rakovac1@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

 

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Ivana Mišerić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 61 25 46.

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni dani:

Poslije podne 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Paula Šupraha Šegović, dr.med. na specijalizaciji (zamjena: Helena Kolić, dr.med.)

Zvjezdana Kovačić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 46

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi:

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Beljan, spec. obit. med. (zamjena Ahmed Abdullah, dr.med.)

Milena Manojlović, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Snježana Šlat, spec.obit.med.

Dijana Dimnjaković, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 16:00 – 16:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Lucija Marinović Petrović, dr. med.

Dragica Božić – Žalac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 82 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sanja Marijan, dr. med.

Sandra Mutić, med. sestra (zamjena Ljiljana Velić, med. sestra)

adresa: I.Kršnjavog 1, 47 000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 27

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Maja Maradin, dr.med.

Nataša Sladić, med. sestra

adresa: Mahično 60, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 26

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Antonia Grgurić, dr. med.

Boris Batinić, medicinski tehničar

adresa: Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 23

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Radna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sandro Uzelac, dr. med.

Karlo Kućan, medicinski tehničar

adresa: Šišljavić 44

telefon: +385 47 66 15 77

email:  ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Martina Pršle Turk, dr.med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Katarina Boban, dr. med.

Božica Kuzman, medicinska sestra

adresa: Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon:+ 385 47  64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Valentina Pavlić, dr.med. (zamjena Antun Lipšinić, dr.med.)

Vedrana Nekić, med.sestra

adresa: Lasinjska cesta 19, Lasinja

telefon: +385 47 77 70 43

e-mail: opca.lasinja@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

Branka Fudurić, dr.med.

Danijela Oršulić, med.sestra

adresa: Skakavac 11, Skakavac

telefon: +385 47 71 10 15

e-mail: opca.skakavac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Mirela Kekić, dr.med.

Mirna Dejanović, med.sestra

adresa: Dr. V. Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 64

e-mail: opca.dubovac2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Neparni datumi:

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Parni datumi:

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Kušec, dr.med.

Tatjana Benić, med. sestra

adresa: Draganići 1B, Draganić

telefon: +385 47 71 51 37

email: opca.draganic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK:

Prije podne:                      07:00 – 14:30

Dnevni odmor:                 10:30 – 11:00

Kućne posjete:                 13:30 – 14:30

UTORAK I ČETVRTAK:

Poslije podne:                  13:00 – 20:30

Dnevni odmor:                 17:00 – 17:30

Kućne posjete:                 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 -17:00

Ivona Barešić, dr. med.

Antonija Lisac, medicinska sestra

adresa: Gaja Petrovića 2, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 82

email: opca.banija3@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak:        07:00 – 14:30

Dnevni odmor:                               10:30 – 11:00

Kućne posjete:                                13:30 – 14:30

Utorak, četvrtak:                            13:00 – 20:30

Dnevni odmor:                               17:00 – 17:30

Kućne posjete:                                19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu:         07:00 – 17:00

Skip to content