+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ordinacije opće / obiteljske medicine

Raspored dežurstva za subote RUJAN 2021.
DatumTim obiteljske medicine07:00 – 17:00 
04.09.2021.Sandro Uzelac, dr. med.Rafael Kućan, med. tehničarLokacija: Šišljavić 44
04.09.2021.Maja Maradin, dr. med.Irina Kuzmić, med. sestraLokacija: Mahićno
04.09.2021.Marina Ćosić, dr. med.Boris Batinić, med. tehničarLokacija: Krnjak
04.09.2021.Martina Pršle, dr. med.Mirjana Horvat, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48
04.09.2021.Martina Beljan, dr. med.Milena Manojlović, med. sestraLokacija: Domjanićeva 19, Luščić
04.09.2021.Branka Fudurić, dr. med.Danijela Oršulić, med. sestraLokacija: Skakavac 11
11.09.2021.Katarina Boban, dr. medBožica Kuzman, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
11.09.2021.Snježana Šlat, spec. obit. med.Dijana Dimnjaković, med. sestraLokacija: Domjanićeva 19, Luščić
18.09.2021.Lucija Marinović, dr. med.Dragica Božić Žalac, med. sestraLokacija: G. Petrovića 2, Banija
18.09.2021.Helena Kolić, dr. med.Zvjezdana Kovačić, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48
18.09.2021.Mirela Kekić, dr. med.Mirna Dejanović, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48
25.09.2021.Sanja Brleković, dr. med.Ivana Mišerić, med. sestraLokacija: Dr. V. Mačeka 48
25.09.2021.Sanja Marijan, dr. med.Mateja Polović, med. sestraLokacija: I. Kršnjavog 2

Samo za pacijente liječnika Doma zdravlja Karlovac.

POŠTOVANI PACIJENTI

 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA DOM ZDRAVLJA KARLOVAC OD 1. SRPNJA 2021. GODINE PREUZIMA ORDINACIJU OBITELJSKE MEDICINE DR. VIŠNJICE GVOZDIĆ MATIJEVIĆ.

 

U timu i dalje ostaje raditi medicinska sestra Mirna Dejanović, tel: 411-264,

mail: opca.dubovac2@dzka.t-com.hr

 

Radno vrijeme: neparni datumi – 07,00 do 14,30 sati

                             parni datumi    – 13,00 do 20,30 sati

 

                           Jedna subota u mjesecu po rasporedu od 07,00 do 17,00 sati.

 

DO IZBORA NOVOG LIJEČNIKA ZDRAVSTVENU SKRB PACIJENTIMA ĆE PRUŽATI ZDRAVSTVENI RADNICI DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC. 

 

ZA SVE INFORMACIJE (RECEPTI, UPUTNICE…) MOLIMO DA SE OBRATITE MED.SESTRI MIRNI DEJANOVIĆ I SLJEDEĆIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC:

Helena Kolić, dr.med.

Zvjezdana Kovačić, medicinska sestra

Telefon:411-246. email: opca.dubovac1@dzka.t-com.hr , telefon za naručivanje lijekova: 444-011

Martina Pršle,dr. med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

telefon: 411-275, email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr, telefon za naručivanje lijekova: 444-011

 

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Ivana Mišerić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 61 25 46.

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni dani:

Poslije podne 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Paula Šupraha Šegović, dr.med. na specijalizaciji (zamjena: Helena Kolić, dr.med.)

Zvjezdana Kovačić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 46

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi:

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Beljan, spec. obit. med.

Milena Manojlović, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Snježana Šlat, spec.obit.med.

Dijana Dimnjaković, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 16:00 – 16:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Lucija Marinović, dr. med.

Dragica Božić – Žalac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 82 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sanja Marijan, dr. med.

Sandra Mutić, med. sestra (zamjena Mateja Polović med. sestra)

adresa: I.Kršnjavog 1, 47 000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 27

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Maja Maradin, dr.med.

Irina Kuzmić, medicinska sestra

adresa: Mahično 60, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 26

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Marina Ćosić, dr. med.

Boris Batinić, medicinski tehničar

adresa: Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 23

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Radna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sandro Uzelac, dr. med.

Rafael Kućan, medicinski tehničar

adresa: Šišljavić 44

telefon: +385 47 66 15 77

email:  ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Martina Pršle,dr.med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Katarina Boban, dr. med.

Božica Kuzman, medicinska sestra

adresa: Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon:+ 385 47  64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Valentina Pavlić, dr.med.

Jasmina Britvec, med.sestra

adresa: Lasinjska cesta 19, Lasinja

telefon: +385 47 77 70 43

e-mail: opca.lasinja@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Utorak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Ponedjeljak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

Branka Fudurić, dr.med.

Danijela Oršulić, med.sestra

adresa: Skakavac 11, Skakavac

telefon: +385 47 71 10 15

e-mail: opca.skakavac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Mirela Kekić, dr.med.

Mirna Dejanović, med.sestra

adresa: Dr. V. Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 64

e-mail: opca.dubovac2@dzka.com.hr

Radno vrijeme:

Neparni datumi:

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Parni datumi:

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Kušec, dr.med.

Karlo Kućan, medicinski tehničar

adresa: Draganići 1B, Draganić

telefon: +385 47 71 51 37

email: opca.draganic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK:

Prije podne:                      07:00 – 14:30

Dnevni odmor:                 10:30 – 11:00

Kućne posjete:                 13:30 – 14:30

UTORAK I ČETVRTAK:

Poslije podne:                  13:00 – 20:30

Dnevni odmor:                 17:00 – 17:30

Kućne posjete:                 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 -17:00

Skip to content