+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ordinacije opće / obiteljske medicine

Dom zdravlja Karlovac, Gaje Petrovića 2 – lokacija Banija

Raspored dežurstva za subote, nedjelje i blagdane
DatumTim obiteljske medicine08:00 – 20:00tel. 047 648 183
21.03.2020.Martina Ćosić, dr. med.Matea Polović, med. sestralokacija: I. Kršnjavog 1
22.03.2020.Ivan Silvije Gržan, dr. med.Zvjezdana Kovačić, med. sestra
28.03.2020.Sanja Brleković, spec. obit. med.Zvjezdana Kovačić, med. sestra
29.03.2020.Sandro Uzelac, dr. med.Rafael Kućan, med. tehničar
04.04.2020.Branimir Krtalić, dr. med.Irina Kuzmić, med. sestra
05.04.2020.Vlatka Jozanović, dr. med.Boris Batinić, med. tehničar
11.04.2020.Marta Ćopo, dr. med.Mirjana Horvat, med. sestra
12.04.2020.Ahmed Abdullah, dr. med.Milena Manojlović, med. sestra
13.04.2020.Vlatka Jozanović, dr. med.Boris Batinić, med. tehničar
18.04.2020.Katarina Boban, dr. med.Boža Kuzman, med. sestra
19.04.2020.Marina Ćosić, dr. med.Matea Polović, med. sestra
25.04.2020.Sanja Brleković, spec. obit.med.Zvjezdana Kovačić, med. sestra
26.04.2020.Snježana Šlat, spec.obit.med.Dijana Dimnjaković, med. sestra

Raspored dežurstva za subote, nedjelje i blagdane od 08:00 – 20:00 

Lokacija: Dom zdravlja Karlovac, Gaje Petrovića 2, Banija

21.03.2020.  Martina Ćosić, dr. med., Matea Polović, med. sestra, tel. 047 648 183 (Izidora Kršnjavog 1)

22.03.2020. Ivan Silvije Gržan, dr. med., Zvjezdana Kovačić, med. sestra

28.03.2020. Sanja Brleković, spec. obit. med.,  Zvjezdana Kovačić

29.03.2020. Sandro Uzelac, dr. med., Rafael Kućan, med. tehničar

04.04.2020. Branimir Krtalić, dr. med., Irina Kuzmić, med. sestra

05.04.2020. Vlatka Jozanović, dr. med., Boris Batinić, med. tehničar

11.04.2020. Marta Ćopo, dr. med., Mirjana Horvat, med. sestra

12.04.2020. Ahmed Abdullah, dr. med., Milena Manojlović, med. sestra

13.04.2020. Vlatka Jozanović, dr. med., Boris Batinić, med. tehničar

18.04.2020. Katarina Boban, dr. med., Boža Kuzman, med. sestra

19.04.2020. Sanja Brleković, spec. obit. med., Zvjezdana Kovačić, med. sestra

26.04.2020. Snježana Šlat, spec. obit. med., Dijana Dimnjaković, med. sestra

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Ivana Mišerić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni dani:

Poslije podne 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Paula Šupraha Šegović, dr.med ( u zamjeni Branimir Krtalić, dr. med.)

Zvjezdana Kovačić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

telefon: +385 47 41 12 46

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi:

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Beljan, dr. med. (na specijalizaciji), zamjena Ahmed Muftah Mansur Abdullah

Milena Manojlović, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

Snježana Šlat, spec.obit.med.

Dijana Dimnjaković, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Tea Vukušić, dr. med.

Dragica Božić – Žalac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 82 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

OBAVIJEST

Pacijenti ordinacije dr. Vukušić će se od 11.03. do 20.03.2020. primati u smjeni Katarine Boban, dr.med.;

Parni datumi 07.00-13.30

Neparni datumi 13.00.-19.30

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Sanja Marijan, dr. med. (zamjena Marina Ćosić, dr. med.)

Sandra Mutić, med. sestra (zamjena Mateja Polović med. sestra)

adresa: I.Kršnjavog 1, 47 000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Tim bez nositelja (Ivan Silvije Gržan, dr. med.)

Irina Kuzmić, medicinska sestra

adresa: Mahično 60, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Tim bez nositelja (Vlatka Jozanović dr. med.)

Boris Batinić, medicinski tehničar

adresa: Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Radna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sandro Uzelac, dr. med.

Rafael Kućan, medicinski tehničar

adresa: Šišljavić 44

telefon: +385 47 66 15 77

email:  ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Marta Ćopo, dr. med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Katarina Boban, dr. med.

Božica Kuzman, medicinska sestra

adresa: Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon:+ 385 47  64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Skip to content