+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ordinacije opće / obiteljske medicine

Raspored dežurstva za subote SVIBANJ 2024.
Datum Tim obiteljske medicine 07:00 – 17:00  
04.05.2024. Sanja Marijan, dr. med. Sandra Mutić, med. sestra Lokacija: I. Kršnjavog 1b, Rakovac
04.05.2024. Martina Beljan, dr.med.spec.univ.spec.med Mirna Dejanović, med. sestra Lokacija: Dr. V. Mačeka 48
04.05.2024. Ahmed Abdullah, dr. med. Tanja Benić, med. sestra Lokacija: Draganići 1B, Draganić
04.05.2024. Antonija Grgurić, dr. med. Boris Batinić, med. tehničar Lokacija: Krnjak 5, Krnjak
04.05.2024. Branka Fudurić, dr. med. Danijela Oršulić, med. sestra Lokacija: Skakavac 11
11.05.2024. Bahaa Oumari, dr.med. Milena Manojlović, med. sestra Lokacija: Dr. V. Mačeka 48
11.05.2024. Brano Marković, dr.med. Vedrana Nekić, med. sestra Lokacija: Lasinjska cesta 19, Lasinja
11.05.2024. Sandro Uzelac, dr. med. Karlo Kućan, med. tehničar Lokacija: Šišljavić 44
11.05.2024. Sandra Cvetković Glazer, dr.med.spec. Nataša Sladić, med. sestra Lokacija: Mahićno 60 A
11.05.2024. Snježana Šlat, spec.obit.med. Dijana Dimnjaković, med. sestra Lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
18.05.2024. Shadi K H Ashour, dr.med. Mirjana Horvat, med. sestra Lokacija: Dr. V. Mačeka 48
18.05.2024. Ibad Ahmad Faruqui, dr.med. Boža Kuzman, med. sestra Lokacija: G. Petrovića 2, Banija
25.05.2024. Sanja Brleković, spec.obit.med. Ivana Mišerić, med. sestra Lokacija: Dr. V. Mačeka 48
25.05.2024. Ivona Barešić, dr.med. Antonija Lisac, med. sestra Lokacija: G. Petrovića 2, Banija

Samo za pacijente liječnika Doma zdravlja Karlovac.

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Ivana Mišerić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 61 25 46.

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni dani:

Poslije podne 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Paula Šupraha Šegović, dr.med. na specijalizaciji (zamjena Bahaa Oumari, dr.med.)

Milena Manojlović, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 46

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi:

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Daniela Anzulović, dr. med. (zamjena Mirica Rapić, dr.med.spec.)

Ivana Čečura, medicinska sestra

adresa: Izidora Kršnjavog 1, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac1@dzka.t-com.hr

Telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 27

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

 

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Snježana Šlat, spec.obit.med.

Dijana Dimnjaković, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 16:00 – 16:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Lucija Marinović Petrović, dr. med. na specijalizaciji (zamjena Mira Božičević-Radaković, dr.med.)

Dragica Božić – Žalac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 82 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sanja Marijan, dr. med.

Sandra Mutić, med. sestra

adresa: I.Kršnjavog 1, 47 000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 27

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sandra Cvetković Glazer, dr.med.

Nataša Sladić, med. sestra

adresa: Mahično 60, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 26

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Antonia Grgurić, dr. med. 

Boris Batinić, medicinski tehničar

adresa: Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 23

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Radna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sandro Uzelac, dr. med.

Karlo Kućan, medicinski tehničar

adresa: Šišljavić 44

telefon: +385 47 66 15 77

email:  ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Martina Pršle Turk, dr.med. na specijalizaciji (zamjena Shadi K H Ashour, dr. med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Ana Bošnjak, dr.med. (zamjena Ibad Ahmad Faruqui, dr.med.)

Božica Kuzman, medicinska sestra

adresa: Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon:+ 385 47  64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Brano Marković, dr.med.

Vedrana Nekić, med.sestra

adresa: Lasinjska cesta 19, Lasinja

telefon: +385 47 77 70 43

e-mail: opca.lasinja@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

Branka Fudurić, dr.med.

Danijela Oršulić, med.sestra

adresa: Skakavac 11, Skakavac

telefon: +385 47 71 10 15

e-mail: opca.skakavac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Beljan, dr. med. spec. univ. spec. med.

Mirna Dejanović, med.sestra

adresa: Dr. V. Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 64

e-mail: opca.dubovac2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07,00-14,30

Dnevni odmor: 10,30-11,00

Kućne posjete: 13,30-14,30

Neparni datumi

Poslije podne: 13,00-20,30

Dnevni odmor: 17,00-17,30

Kućne posjete: 19,30-20,30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Kušec, dr.med. (zamjena Ahmed Abdullah, dr.med.)

Tatjana Benić, med. sestra

adresa: Draganići 1B, Draganić

telefon: +385 47 71 51 37

email: opca.draganic@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 4030

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak:

Prije podne:                      07:00 – 14:30

Dnevni odmor:                 10:30 – 11:00

Kućne posjete:                 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak:

Poslije podne:                  13:00 – 20:30

Dnevni odmor:                 17:00 – 17:30

Kućne posjete:                 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 -17:00

Ivona Barešić, dr. med.

Antonija Lisac, medicinska sestra

adresa: Gaja Petrovića 2, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 82

email: opca.banija3@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak:        07:00 – 14:30

Dnevni odmor:                               10:30 – 11:00

Kućne posjete:                                13:30 – 14:30

Utorak, četvrtak:                            13:00 – 20:30

Dnevni odmor:                               17:00 – 17:30

Kućne posjete:                                19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu:         07:00 – 17:00

Skip to content