+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ordinacije opće / obiteljske medicine

Radna subota opće medicine za SIJEČANJ 2020. 07:00 – 17:00 sati

04.01.2020. Sandro Uzelac, dr. med. Rafael Kućan lokacija: Šišljavić
04.01.2020. Vlatka jozanović, dr. med. Boris Batinić lokacija: Krnjak
04.01.2020. Ivan Silvije Gržan, dr. med. Irina Kuzmić lokacija: Mahićno
04.01.2020. Branimir Krtalić, dr. med. Zvjezdana Kovačić lokacija: Dr. Vladka Mačeka 48
11.01.2020. Snježana Šlat, spec. obit. med. Dijana Dimnjaković lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
11.01.2020. Sanela Al Dilawi, dr. med. Mirjana Horvat lokacija: Dr. V. Mačeka 48
18.01.2020. Katarina Boban, dr. med. Božica Kuzman lokacija: G. Petrovića 2, Banija
18.01.2019. Zvonimir Miloš, dr. med. Milena Manojlović lokacija: Domjanićeva 19, Luščić
25.01.2020. Sanja Brleković, spec. obit. med. Ivana Mišerić lokacija: Dr. V. Mačeka 48
25.01.2020. Tea Vukušić, dr. med. Draga Božić Žalac lokacija: G. Petrovića 2, Banija

 

SAMO   ZA  PACIJENTE  LIJEČNIKA  DOMA  ZDRAVLJA  KARLOVAC

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Ivana Mišerić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

neparni dani
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Paula Šupraha Šegović, dr.med ( u zamjeni Branimir Krtalić, dr. med.)

Zvjezdana Kovačić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

telefon: +385 47 41 12 46

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni dani
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

Martina Beljan, dr. med. (na specijalizaciji)

zamjena: Zvonimir Miloš, dr. med.

Milena Manojlović, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni dani
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Snježana Šlat, spec.obit.med.

Dijana Dimnjaković, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni dani
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Tea Vukušić, dr. med.

Dragica Božić – Žalac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 82 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
neparni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00
   

Sanja Marijan, dr. med. (zamjena Karlo Bohaček, dr. med.)

Sandra Mutić, med. sestra (zamjena Mateja Polović med. sestra)

adresa: I.Kršnjavog 1, 47 000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 14:30 – 15:30
Neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30

Tim bez nositelja (Ivan Silvije Gržan, dr. med.)

Irina Kuzmić, medicinska sestra

adresa: Mahično 60, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
Utorak i četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu (obično prva) 07:00 – 17:00

 

Tim bez nositelja (Vlatka Jozanović dr. med.)

Boris Batinić, medicinski tehničar

adresa: Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
Utorak, četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
Radna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

Sandro Uzelac, dr. med.

Rafael Kućan, medicinski tehničar

adresa: Šišljavić 44

telefon: +385 47 66 15 77

email:  ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
Utorak i četvrtak
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
Jedna subota u mjesecu radna – prema rasporedu (obično prva) od 07:00 – 17:00 07:00 – 17:00

Katarina Boban, dr. med.

Božica Kuzman, medicinska sestra

adresa: Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon:+ 385 47  64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni dani
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
Neparni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
Jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

Sanela Al Dilawi, dr. med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Neparni dani
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
kućne posjete 13:30 – 14:30
Parni datumi
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
kućne posjete 19:30 – 20:30
Jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00