+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ordinacije opće / obiteljske medicine

Raspored dežurstva za subote RUJAN
DatumTim obiteljske medicine07:00 – 17:00 
05.09.2020.Marta Ćopo, dr. med.Mirjana Horvat, med. sestralokacija: Dr. V. Mačeka 48
05.09.2020.Marina Ćosić, dr. med.Boris Batinić, med. tehničarlokacija: Krnjak
05.09.2020.Sandro Uzelac, dr. med.Rafael Kućan, med. tehničarlokacija: Šišljavić
05.09.2020.Ahmed Abdullah, dr. med.Milena Manojlović, med. sestralokacija: Domjanićeva 19, Luščić
05.09.2020.Branimir Krtalić, dr. med.Irina Kuzmić, med. sestralokacija: Mahićno
12.09.2020.Snježana Šlat, spec. obit. med.Dijana Dimnjaković, med. sestralokacija: Domjanićeva 19, Luščić
12.09.2020.Katarina Boban. dr. med.Božica Kuzman, med. sestralokacija: G. Petrovića 2, Banija
19.09.2020.Luka Romančuk, dr. med.Zvjezdana Kovačić, med. sestralokacija: Dr. V. Mačeka 48
19.09.2020.Lucija Marinović, dr. med.Stela Paulić, med. sestralokacija: G. Petrovića 2, Banija
26.09.2020.Martina Pršle, dr. med.Mateja Polović, med. sestralokacija: I. Kršnjavog 1, Rakovac
26.09.2020.Sanja Brleković, spec. obit. med.Iva Turkalj, med. sestralokacija: Dr. V. Mačeka 48

Raspored dežurstva za subote kolovoz, od 07:00 – 17:00 

05.09.2020. Marta Ćopo, dr. med., Mirjana Horvat,med. sestra, lokacija: Dr. V. Mačeka 48

05.09.2020. Marina Ćosić, dr. med., Boris Batinić, med. teh, lokacija: Krnjak

05.09.2020. Sandro Uzelac, dr. med., Rafael Kućan, med. tehničar, lokacija: Šišljavić

05.09.2020. Ahmed Abdullah, dr. med., Milena Manojlović, med. sestra, lokacija: Domjanićeva 19, Luščić

05.09.2020. Branimir Krtalić, dr. med., Irina Kuzmić, lokacija:Mahično

12.09.2020. Snježana Šlat, spec. obit. medicine., Dijana Dimnjaković, Lokacija: Domjanićeva 19

12.09.2020. Katarina Boban, dr. med., Božica Kuzman, med. sestra, lokacija: G. Petrovića 2, Banija

19.09.2020. Luka Romančuk, dr. med., Zvjezdana Kovačić, med. sestra, lokacija: Dr. V. Mačeka 48

19.09.2020. Lucija Marinović, dr. med., Stela Paulić, med. sestra, lokacija:G. Petrovića 2, Banija

26.09.2020. Martina Pršle, dr. med., Mateja Polović, med. sestra, lokacija I.Kršnjavog 1

26.09.2020. Sanja Brleković, spec. obit. med., Iva Turkalj, lokacija: Dr. V. Mačeka 48

Samo za pacijente iječnika Doma zdravlja Karlovac

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Ivana Mišerić, medicinska sestra, (zamjena Iva Turkalj, med. sestra)

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 61 25 46.

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni dani:

Poslije podne 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Paula Šupraha Šegović, dr.med ( u zamjeni Luka Romančuk, dr. med.)

Zvjezdana Kovačić, medicinska sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

telefon: +385 47 41 12 46

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi:

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Martina Beljan, dr. med. (na specijalizaciji), zamjena Ahmed Muftah Mansur Abdullah

Milena Manojlović, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

Snježana Šlat, spec.obit.med.

Dijana Dimnjaković, medicinska sestra

adresa: Domjanićeva 19, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 10

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Lucija Marinović, dr. med.

Dragica Božić – Žalac, medicinska sestra

adresa: Gaje Petrovića 2, Banija, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 82 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

 

Sanja Marijan, dr. med. (zamjena Martina Pršle, dr. med.)

Sandra Mutić, med. sestra (zamjena Mateja Polović med. sestra)

adresa: I.Kršnjavog 1, 47 000 Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Branimir Krtalić, dr. med.

Irina Kuzmić, medicinska sestra

adresa: Mahično 60, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Marina Ćosić, dr. med.

Boris Batinić, medicinski tehničar

adresa: Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Radna subota u mjesecu prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Sandro Uzelac, dr. med.

Rafael Kućan, medicinski tehničar

adresa: Šišljavić 44

telefon: +385 47 66 15 77

email:  ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda, petak

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Utorak i četvrtak

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu (obično prva): 07:00 – 17:00

Marta Ćopo, dr. med.

Mirjana Horvat, medicinska sestra

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 11

Radno vrijeme:

Neparni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Parni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00 

Katarina Boban, dr. med.

Božica Kuzman, medicinska sestra

adresa: Dr. Gaje Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon:+ 385 47  64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

telefon za naručivanje lijekova: +385 47 44 40 12

Radno vrijeme:

Parni datumi

Prije podne: 07:00 – 14:30

Dnevni odmor: 10:30 – 11:00

Kućne posjete: 13:30 – 14:30

Neparni datumi

Poslije podne: 13:00 – 20:30

Dnevni odmor: 17:00 – 17:30

Kućne posjete: 19:30 – 20:30

Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Skip to content