+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Financijski plan 2018.
Financijski plan
IV. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
Odluka - III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
II. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018 godinu
Odluka - II. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2018 godinu
Odluka - I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g.
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.g.
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2018.-2020.godinu
Prijedlog Financijskog plana za 2018.-2020.godinu
Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana za 2018.-2020