+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Financijski plan 2022.

Financijski plan

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

Odluka -III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022 g.

Odluka UV- II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022 g.

Izvršenje 01.01. - 30.06.2022. – prihodi

Izvršenje 01.01. - 30.06.2022. – rashodi

Odluka-Izvršenje financijskog plana 01.01.- 30.06.2022.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana od 01.01. – 30.06.2022.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

Odluka UV- I. Izmjene financijskog plana Doma zdravlja za 2022

Odluka - Financijski plan za 2022.godinu s projekcijama za 2023.i 2024.

Financijski plan za 2022.godinu s projekcijama za 2023.i 2024.

Odluka obrazloženja financijskog plana za 2022.godine

Obrazloženje financijskog plana za 2022,2023 i 2024

Skip to content