+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Poziv na predavanje

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC DR. V. MAČEKA 48 KARLOVAC  26.06.2019.                                                                                                                            - članovima HKMS PREDMET: Poziv na predavanje Poštovani, Pozivamo Vas na predavanje...

Poziv na predavanje

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC V. MAČEKA 48 KARLOVAC  24.06.2019.   - članovima HKMS PREDMET: Poziv na predavanje   Poštovani, Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati  28.06.2019. u 14.00: Mjesto predavanja;  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.V.MAČEKA 48 ,1...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.