+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

UPUTE PACIJENTIMA KOJI SU BORAVILI UNUTAR PRETHODNIH 14 DANA U PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM VIRUSOM

  • Ne ulazite u prostor Doma zdravlja
  • Pričekajte dok netko ne dođe do vas
  • Nazovite svog nadležnog liječnika

Osobe koje imaju sumnju na COVID-19 ne dolaze osobno k svom liječniku obiteljske medicine, već ostaju u svom domu i telefonom kontaktiraju nadležnog liječnika obiteljske medicine ili nadležnog epidemiologa na broj mobitela 098/247-630.

UPUTE PACIJENTIMA

  • Obvezno održavanje razmaka između osoba od najmanje jednog metra
  • Obvezno trenutačno napuštanje prostora odmah nakon obavljenog pregleda i maksimalno smanjite vrijeme boravka u čekaonici na način da pričekate svoj red vani na otvorenom.
  • Obvezno izbjegavanje rukovanja.
  • Redovito pranje ruku sapunom i vodom, korištenje dezinficijensa na bazi alkohola
  • Kada kašljete i kišete prekrite usta i nos papirnatom maramicom, odbacite je u koš za otpad i operite ruke.

Novosti

Obavijest

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC OBAVIJEST OD 01.01.2021.   DOM ZDRAVLJA KARLOVAC    PREUZEO JE ORDINACIJU JADRANKE BELAN, dr.med.dent. U TIMU RADE: MAJA KRMPOTIĆ, dr.med.dent.                                    ENA DEJANOVIĆ, med. sestra                    ...

Obavijest

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC                                                            OBAVIJEST OD 01.01.2021. DOM ZDRAVLJA KARLOVAC    PREUZEO JE ORDINACIJU STJEPKA MUŠURE, dr.med.dent. U TIMU RADE:  KATARINA KATAVIĆ, dr.med.dent.                ...

Obavijest

Poštovani, Obavještavamo Vas da će od 01.01.2021. godine Dom zdravlja Karlovac pružati usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite - ortodoncije isključivo na lokaciji Gaje Petrovića 2, Karlovac. Ortodontske usluge pruža tim: Matea Trupković Prandel, dr....

Dom zdravlja Karlovac, nekoliko riječi o nama…

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.
Skip to content