+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

OBAVIJEST – BRZO ANTIGENSKO TESTIRANJE

Sukladno Odluci Vlade RH o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (NN 51/2023) od 12.05.2023. godine obavještavamo Vas da prestaje s radom Punkt za testiranje na bolest COVID-19 na lokaciji dr. Vladka Mačeka 48, od 16.05.2023. godine.

Upućuju se pacijenti da testiranje obave kod svog izabranog liječnika.

UPUTE PACIJENTIMA KOJI SU BORAVILI UNUTAR PRETHODNIH 14 DANA U PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM VIRUSOM

  • Ne ulazite u prostor Doma zdravlja
  • Pričekajte dok netko ne dođe do vas
  • Nazovite svog nadležnog liječnika

Osobe koje imaju sumnju na COVID-19 ne dolaze osobno k svom liječniku obiteljske medicine, već ostaju u svom domu i telefonom kontaktiraju nadležnog liječnika obiteljske medicine ili nadležnog epidemiologa na broj mobitela 098/247-630.

UPUTE PACIJENTIMA

  • Obvezno održavanje razmaka između osoba od najmanje jednog metra
  • Obvezno trenutačno napuštanje prostora odmah nakon obavljenog pregleda i maksimalno smanjite vrijeme boravka u čekaonici na način da pričekate svoj red vani na otvorenom.
  • Obvezno izbjegavanje rukovanja.
  • Redovito pranje ruku sapunom i vodom, korištenje dezinficijensa na bazi alkohola
  • Kada kašljete i kišete prekrite usta i nos papirnatom maramicom, odbacite je u koš za otpad i operite ruke.

Novosti

Obavijest

Poštovani, Obavještavamo Vas da zbog radova na telekomunikacijskoj mreži na lokaciji Vladka Mačeka 48, Karlovac mogući su povremeni prekidi u dostupnosti telefonskih linija na navedenoj lokaciji.

Obavijest

Poštovani pacijenti, Obavještavamo Vas da će se od 02. siječnja 2024. godine pacijenti ordinacije opće/obiteljske medicine u Mahičnu, Mahično 60A, Karlovac, zbrinjavati u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Draganiću, Draganići 1B, Draganić zbog radova na sanaciji...

Obavijest o radnom vremenu

Poštovani pacijenti, obavještavamo Vas da će u subotu, 30. prosinca 2023. godine sve dežurne ordinacije Doma zdravlja Karlovac raditi do 13,00 sati.

Dom zdravlja Karlovac, nekoliko riječi o nama…

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.
Skip to content