+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Ortodoncija

Darko Vukelja, spec. ortodont

Nevena Mikšić,med.sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

telefon: +385 47 41 12 59

Radno vrijeme:

Ponedeljak poslije podne 15:30 – 19:30
 Srijeda poslije podne 15:30 – 18:30
prva subota u mjesecu (prema rasporedu) 08:00 – 12:00
Ortodontska djelatnost

Marija Jerinić, spec. ortodont

Nevena Mikšić,med.sestra

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

Radno vrijeme:

Utorak, četvrtak prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Petak poslije podne 13:30 – 18:30
dnevni odmor 16:00 – 16:30

MATEA TRUPKOVIĆ PRANDEL, dr.med.dent. univ.mag.med.dent. spec. ortodoncije
ŠTEFICA BOSILJEVAC, med. sestra

Adresa: Gaje Petrovića 2, Karlovac
Telefon: 047 648 500
Email: ortodoncija.banija@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

neparni datumi 13:30 – 21:00
priprema za rad 13:30 – 14:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
parni datumi 07:00 – 14:30
završetak rada 13:30 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
Jedna subota u mjesecu prema rasporedu od 07:00 – 17:00