+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zapisnici sa sjednica

Zapisnik s 33. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

        DOM ZDRAVLJA KARLOVAC UPRAVNO VIJEĆE                                   Z A P I S N I K s 33. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana listopada 2020. godine                                           Karlovac, listopad 2020....

Zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

        DOM ZDRAVLJA KARLOVAC UPRAVNO VIJEĆE                                   Z A P I S N I K s 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana rujna 2020. godine                                           Karlovac, rujan 2020....

Skip to content