+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11,83/13,143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 11.11.2014. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet...

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11,83/13,143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 11.11.2014. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet...

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave:...

Vozilo za sanitetski prijevoz

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 8.5.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozilo za...

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.11.2012.(https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave:...

Vozilo za sanitetski prijevoz

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 29.6.2012. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozilo za...

Izvođenje radova II etape građenja ambulante Rečica

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 14.6.2012. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izvođenje...

Rafinirani naftni proizvodi

Predmet nabave: Rafinirani naftni proizvodi Predmet nabave podijeljen je na slijedeće grupe: GRUPA 1: Motorni benzin GRUPA 2: Loživo ulje exstra lako Ev.br. nabave: 01/2011 -VV Rok za dostavu ponuda: 28.siječnja 2011.g. do 15,00 sati Broj...