+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Obavijest o odabiru ponude za nabavu vozila za sanitetski prijevoz

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC, dr. Vladka Mačeka 48 Karlovac, 10. ožujak 2017. Na temelju članka 32. Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna Doma zdravlja Karlovac naručitelj Dom zdravlja Karlovac...

Obavijest o odabiru: Održavanje službenih vozila u 2017

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC, dr. V.Mačeka 48 Karlovac,  11. siječanj 2017. Na temelju članaka 32. Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti od 200.000,00  kn i nabave radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kuna do 500.000,00...