+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Obavijesti o odabiru

Obavijest o odabiru – Sanitetski materijal

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. V. Mačeka 48 Ur. broj: 01-2031/23 Karlovac,  9.11.2023. MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 SVETA NEDELJA Predmet: Odluka o odabiru, dostavlja se Poštovani, nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave...

ODLUKA o odabiru – računalne usluge – medicinski programi 2023

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. V. Mačeka 48 Ur. broj: 01-2069/22 Karlovac,  12.12. 2022.   Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  donosi slijedeću O...

Skip to content