Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-603/21 od 22.III.2021. godine, u Narodnim novinama br. 29/2021, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...