Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 21.11.2017. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo...