+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Financijski plan 2020.

Financijski plan

IV. Izmjene i dopune financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

Odluka -IV Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

Odluka - III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

Odluka - II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

Odluka - I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020 godinu

Odluka Financijski plan za 2020. g. sa projekcijama Za 2021.

Financijski plan 2020. godina s projekcijama 2021.i 2022.

Skip to content