+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Izvješća o donacijama
Izvješće o prihvaćenim i danim donacijama u 2019. godini
Polugodišnje izvješće o prihvaćenim donacijama
Izvješća o donacijama za 2016. godinu
Izvješća o donacijama za 2017. godinu
Izvješća o donacijama za prvih 6 mjeseci 2018. godine
Izvješća o donacijama za 2018. godinu