+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Aktualni natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1539/20 od 24.VIII.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Zdravstvenog radnika u Odsjeku sanitetskog...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1266/20 od 24.VI.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1192/20 od 12.VI.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Medicinske sestre/tehničara,...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1175/20 od 09.VI.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Medicinske sestre/tehničara,...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-980/20 od 18.V.2020.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Vozača sanitetskog vozila u...

Skip to content