+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Aktualni natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1936/22 od 22.XI.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J 1.Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. doktora medicine specijalista opće/obiteljske...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1841/22 od 7.XI.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog  izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Ur. broj: 01-1824/22 od 3.XI.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos vozača sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika zbog bolovanja i godišnjih odmora

Ur. broj: 01-1542/22 od 05.IX.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Skip to content