+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Aktualni natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, četiri izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Ur. broj: 01-1923/23 od 22.XI.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J   Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, četiri izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Ur. broj: 01-1923/23 od 22.XI.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J   Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Ur. broj: 01-1910/23 od 20.11.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja/ice u djelatnosti obiteljske/opće medicine na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine radi zamjene privremeno odsutne radnice

Ur. broj: 01-1807/23 od 6.XI.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Skip to content