+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Aktualni natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite specijalista ginekologije i opstetricije (doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije) jedan/na  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Ur. broj: 01-998/24 od 22.V.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje             N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. ugovornog zdravstvenog radnika...

Natječaj za prijam u radni odnos ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite specijalista ginekologije i opstetricije (doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije) jedan/na  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

  Ur. broj: 01-967/24 od 14.V.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje             N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. ugovornog zdravstvenog...

Natječaj za prijam u radni odnos ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite specijalista ginekologije i opstetricije (doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije) jedan/na  izvršitelj/ica na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra.

Ur. broj: 01-899/24 od 02.V.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje             N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. ugovornog zdravstvenog radnika...

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

Ur. broj: 01-721/24 od 26.III.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:   1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon ishođenja suglasnosti  nadležnog ministra.

Ur. broj: 01-439/24 od 6.III.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:   1.1. doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci

Ur. broj: 01-291/24 od 19.II.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Skip to content