+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Aktualni natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, tri  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Ur. broj: 01-350/23 od 08.III.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Skip to content