+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Aktualni natječaji

Natječaj za prijem u radni odnos

  Ur. broj: 01-2384/20 od 28.XII.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Odluka o poništenju dijela natječaja

Ur. broj: 01-2327/20 od 21. prosinca 2020. Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, ravnateljica Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, donosi O D L U K U O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA I. Poništava se dio Natječaja za prijam u radni odnos...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01-2098/20 od 30.XI.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora dentalne medicine, dva izvršitelja/ice...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1889/20 od 02.XI.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1825/20 od 19.X.2020. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne...

Skip to content