+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Plan nabave

2024

2023

2022

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022 godinu
Odluka -IV. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022. GODINA
Odluka -III. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022.
ODLUKA - II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022.
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022.
ODLUKA - I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022.
Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022.
Odluka Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022.

2021

IV. Izmjene Plana nabave 2021. godinu
Odluka-IV. Izmjene plana nabave za 2021.
III. Izmjene Plana nabave 2021 godina
Odluka III.Izmjene i dopune plana nabave za 2021
II. Izmjene Plana nabave 2021 godina
Odluka II.Izmjene i dopune plana nabave za 2021
I. Izmjene Plana nabave 2021 godina
Odluka 1. Izmjene Plana nabave 2021 godina
Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2021 godinu
Odluka Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2021 godinu

2020

Odluka – II. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
II. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
Odluka – I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020 godina
Odluka- Plan nabave za 2020 godina

2019

V. izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
Odluka - V. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja
IV. izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
Odluka –IV. Izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
III. izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
Odluka – III. Izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
II. izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
Odluka – II. Izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
1. Izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019. godinu
Odluka- I.Izmjene i dopune plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.g.
Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019.godinu
ODLUKA - Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2019. godinu
2018
V. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
Odluka - V. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
Odluka - IV. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
Odluka III. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
Odluka -II. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018 godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018.godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2018 godinu
Odluka - Plan nabave za 2018.g.
Odluka - I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g
Plan Nabave Dom zdravlja Karlovac 2018
2017
1. Rebalans plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2017. godinu
Plan nabave Doma zdravlja Karlovac za 2017. godinu
Odluka za Plan nabave Doma zdravlja KArlovac za 2017. godinu
2016
Odluka I Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
Odluka II Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
Odluka III Rebalans financijskog plana i plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
I Rebalans plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
II Rebalans plana nabave Doma zdravlja Karlovac 2016.
III Rebalans plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2016. godinu
Plan nabave robe 2016 velike vrijednosti
Plan nabave robe 2016. do 200 000 kn
2015
Plan nabave robe 2015. - do 200 000 kn
Plan nabave robe 2015. vrijednosti veće od 200 000 kn
Plan nabave robe 2015. - do 200 000 kn I Rebalans
Plan nabave robe 2015. - do 200 000 kn II Rebalans
2014
II Rebalans plana nabave roba 2014. - do 200 000
II Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
Plan nabave robe 2014. velike vrijednosti. I i II Rebalans
I Rebalans plana nabave 2014. vrijednosti do 200 000 kn
Plan nabave za 2014. veće od 200 000 i 500 000 kn
Plan nabave za 2014. vrijednosti do 200 000 kn
Rebalans plana nabave 2013. manje vrijednosti
2013.
Plan nabave 2013. manje vrijednosti
Plan nabave 2013. veće vrijednosti
Rebalans plana nabave iz 2012. za predmete veće vrijednosti
Skip to content