+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zaštita predškolske djece

Obavještavamo Vas da Dom zdravlja Karlovac od 01. siječnja 2022. godine preuzima specijalističku ordinaciju zaštite predškolske djece Vladimira Frankovića.

Zdravstvenu skrb pacijentima će pružati zdravstveni radnici Doma zdravlja Karlovac:

Maja Fiolić, dr. med. spec.
Matea Polović, medicinska sestra
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
telefon: +385 47 43 16 22
email: pedijatrija1@dzka.t-com.hr

R A D N O  V R I J E M E:

Ponedjeljak i srijeda:
Prije podne:       07:00 – 14:30
Dnevni odmor: 10:30 – 11:00
Kućne posjete: 13.30 – 14:30
Utorak i četvrtak:
Poslije podne:   13:00 – 20:30
Dnevni odmor: 17:00 – 17:30
Kućne posjete: 19:30 – 20:30
Parni petak:       13:00 – 20:30
Neparni petak: 07:00 – 14:30
Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17

RADNE SUBOTE PEDIJATARA ZA TRAVANJ 2023.
Datum: Dežurni liječnik Lokacija Telefon Radno vrijeme
01.04.2023. Sunčica Lugarić. spec.ped. Lokacija: Dr. V. Mačeka 30 047 411 285 07:00 – 12:00 sati
08.04.2023. Vesna Bohnec, spec.ped. Lokacija: Šebetićeva 3 047 611 751 07:00 – 12:00 sati
15.04.2023. Maja Fiolić, spec.ped. Lokacija: Dr. V. Mačeka 48 047 431 622 07:00 – 17:00 sati
22.04.2023. Sunčica Lugarić, spec. ped. Lokacija: Dr. V. Mačeka 30 047 411 285 07:00 – 12:00 sati
29.04.2023. Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped. Lokacija: Dr. V. Mačeka 48 047 648 187 07:00 – 17:00

Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped.
Dražen Jaković, med. tehničar
adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
telefon: +385 47 64 81 87
email: pedijatrija@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i srijeda:
Poslije podne:   13:00 – 20:30
Dnevni odmor:  17:00 – 17:30
Kućne posjete: 19:30 – 20:30
Utorak i četvrtak:
Prije podne:       07:00 – 14:30
Dnevni odmor: 10:30 – 11:00
Kućne posjete: 13:30 – 14:30
Parni petak:       07:00 – 14:30
Neparni petak: 13:00 – 20:30
Jedna subota u mjesecu radna prema rasporedu: 07:00 – 17:00

Zaštita predškolske djece

Pedijatri:

Vladimir Franković, spec. ped. (+385 47 42 26 11)

Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped. (+385 47 64 81 87)

Sunčica Lugarić, spec. ped. (+385 47 41 12 85)

Vesna Bohnec, spec. ped. (+385 47 61 17 51)

Skip to content