+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zaštita predškolske djece

Radne subote pedijatara za SRPANJ 2019. godine

06.07.2019. Sunčica Lugarić, spec. ped. V. Mačeka 30 047 411 285 07:00-12:00
13.07.2019. Vladimir Franković, spec. ped. V. Mačeka 30 047 422 611 07:00-12:00
20.07.2019. Vesna Bohnec, spec. ped. Šebetićeva 3/1 047 611 751 07:00-12:00
27.07.2019. Nevenka Božić Mrđenović V. Mačeka 48 047 648 187 07:00-17:00

Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped.

Maja Popović, dr. med. (na specijalizaciji)

Dražen Jaković, med. tehničar

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KArlovac

telefon: +385 47 64 81 87

email: pedijatrija@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

neparni dani
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
parni datumi
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Zaštita predškolske djece

Pedijatri:

Vladimir Franković, spec. ped. (+385 47 42 26 11)

Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped. (+385 47 64 81 87)

Sunčica Lugarić, spec. ped. (+385 47 41 12 85)

Vesna Bohnec, spec. ped. (+385 47 61 17 51)