+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zaštita predškolske djece

Radne subote pedijatara za RUJAN 2019. godine

07.09.2019. Vladimir Franković, spec. ped. lokacija: V. Mačeka 30 047 422 611 07:00-12:00
14.09.2019. Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped lokacija: V. Mačeka 48 047 648 187 07:00-12:00
21.09.2019. Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped. lokacija: V. Mačeka 48 047 648 187 07:00-12:00
28.09.2019. Sunčica Lugarić, spec. ped. lokacija: V. Mačeka 30 047 411 285 07:00-12:00

Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped.

Maja Popović, dr. med. (na specijalizaciji)

Dražen Jaković, med. tehničar

adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

telefon: +385 47 64 81 87

email: pedijatrija@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda
poslije podne 13:00 – 20:30
dnevni odmor 17:00 – 17:30
utorak, četvrtak i petak
prije podne 07:00 – 14:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00
jedna subota u mjesecu prema rasporedu 07:00 – 17:00

 

Zaštita predškolske djece

Pedijatri:

Vladimir Franković, spec. ped. (+385 47 42 26 11)

Nevenka Božić Mrđenović, spec. ped. (+385 47 64 81 87)

Sunčica Lugarić, spec. ped. (+385 47 41 12 85)

Vesna Bohnec, spec. ped. (+385 47 61 17 51)