Dana 07.09.2018. godine potpisan je Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Ambulante Banija na adresi Gaja Petrovića 2, Karlovac. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020“, u iznosu od 1.109.379,70...