+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije

PALIJATIVNA SKRB

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih uznapredovanih bolesti putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja bola i ublažavanja ostalih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Palijativna skrb:

– interdisciplinarna je u svojem pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu

– obuhvaća ispunjavanje bolesnikovih potreba gdje god se za njega skrbilo, bilo kod kuće ili u ustanovi

– afirmira život, a smrt smatra sastavnim dijelom života koji dolazi na njegovu kraju; ona smrt ne ubrzava niti je odgađa. Njome se nastoji očuvati najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti

PALIJATIVNA SKRB U HRVATSKOJ I SVIJETU

Palijativna skrb provodi se u mnogim zemljama svijeta, a pokrenula ga je u Velikoj Britaniji 1976. godine Cicely Saunders, po zanimanju medicinska sestra, doktorica medicine i socijalna radnica. 

U Hrvatskoj je uspostava sustava palijativne skrbi sastavni dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje 2012. – 2020., Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. i Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. – 2020. 

U Karlovačkoj županiji Projektni tim za palijativnu skrb i Upravni odjel za zdravstvo izradili su Strategiju razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2015. – 2018., te se svake godine izrađuje Akcijski plan za naredno razodblje.

01.09.2017. godine počeo je s radom Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije. 

b

Katalog kontakata

logo Palijativna skrb

PALIJATIVNU SKRB MOGU ZATRAŽITI

Stanovnici Karlovačke županije koji boluju od gore navedenih bolesti, članovi obitelji i/ili osobe koje skrbe za oboljelog, osobe koje su u procesu žalovanja, zdravstveni radnici.

PALIJATIVNA SKRB NAMIJENJENA JE:

Oboljelima od malignih bolesti, teških bolesti srca, pluća i bubrega, neuroloških bolesti i drugih bolesti koje ne reagiraju na liječenje, te njihovim obiteljima.

KONTAKT

Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Telefon: +385 47 41 14 00

Mobitel: +385  91 61 49 095

E-mail: palijativna.skrb@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07:00 – 15:00 h

ULOGA CENTRA ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI

 • Koordiniranje i osnaživanje postojećeg sustava zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi
 • Koordiniranje i povezivanje djelovanja svih razina u sustavu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Koordiniranje i osnaživanje specijalističkih službi palijativne skrbi
 • Koordiniranje i vođenje registra korisnika palijativne skrbi u županiji 
 • Koordiniranje i uključivanje u rad volontera i organizacija civilnog društva u sustav palijativne skrbi
 • Koordiniranje ili organiziranje posudionice pomagala
 • Koordiniranje programa edukacije iz područja palijativne skrbi
 • Surađivanje s predstavnicima lokalne samouprave
 • Surađivanje s ostalim važnim dionicima palijativne skrbi (srodne organizacije civilnog društva, mediji, donatori, stručna društva i komore, institucije i organizacije na nacionalnoj razini i dr.)
 • Informiranje građana i promicanje palijativne skrbi
 • Praćenje provedbe palijativne skrbi u županiji 

KONTAKT

Mobilni palijativni tim

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Telefon: +385 47 41 38 77

Mobitel: +385 91 61 49 054

E-mail: mobilna.palijativa@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07:00 – 15:00 h

ULOGA MOBILNOG PALIJATIVNOG TIMA

 • pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu: fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb
 • pruža podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika u samoj skrbi i žalovanju
 • ima savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine i medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući
 • sudjeluje u zbrinjavanju kompleksnih simptoma i potreba u suradnji s liječnikom obiteljske medicine, sestrama iz patronažne službe i zdravstvene njege i dr.
 • pruža skrb za palijativne bolesnike u suradnji s drugim dostupnim službama
 • djeluje multidisciplinarno i interdisciplinarno s drugim službama u osiguravanju kontinuirane i kompletne palijativne skrbi
 • sudjeluje u preuzimanju bolesnika koji se otpušta iz bolnice na kućnu skrb u suradnji s bolničkom ustanovom, koordinatorom za palijativnu skrb i izabranim liječnikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Skip to content