+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

PALIJATIVNA SKRB

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih uznapredovanih bolesti putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja bola i ublažavanja ostalih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Palijativna skrb:

– interdisciplinarna je u svojem pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu

– obuhvaća ispunjavanje bolesnikovih potreba gdje god se za njega skrbilo, bilo kod kuće ili u ustanovi

– afirmira život, a smrt smatra sastavnim dijelom života koji dolazi na njegovu kraju; ona smrt ne ubrzava niti je odgađa. Njome se nastoji očuvati najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti

PALIJATIVNA SKRB U HRVATSKOJ I SVIJETU

Palijativna skrb provodi se u mnogim zemljama svijeta, a pokrenula ga je u Velikoj Britaniji 1976. godine Cicely Saunders, po zanimanju medicinska sestra, doktorica medicine i socijalna radnica. 

U Hrvatskoj je uspostava sustava palijativne skrbi sastavni dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje 2012. – 2020., Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. i Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. – 2020. 

U Karlovačkoj županiji Projektni tim za palijativnu skrb i Upravni odjel za zdravstvo izradili su Strategiju razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2015. – 2018., te se svake godine izrađuje Akcijski plan za naredno razodblje.

01.09.2017. godine počeo je s radom Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije. 

logo Palijativna skrbPosudionica pomagala Karlovačke županije

Od 01. prosinca 2020. godine Posudionica pomagala započela je sa radom na adresi Gustava Krkleca 2, Karlovac.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati, a kontakt telefon je: 099/199-4064.

Pravo na posudbu pomagala mogu ostvariti svi bolesnici na području Karlovačke županije, uz potvrdu liječnika obiteljske medicine u kojoj je navedena potreba za pomagalom. Posudba je besplatna i obavezan je povrat pomagala nakon prestanka potrebe za istim.

U Posudionici pomagala su dostupni bolnički kreveti, antidekubitalni madraci, toaletne stolice, invalidska kolica, hodalice, štake, povišenja za wc, te pelene.

PALIJATIVNU SKRB MOGU ZATRAŽITI

Stanovnici Karlovačke županije koji boluju od gore navedenih bolesti, članovi obitelji i/ili osobe koje skrbe za oboljelog, osobe koje su u procesu žalovanja, zdravstveni radnici.

PALIJATIVNA SKRB NAMIJENJENA JE:

Oboljelima od malignih bolesti, teških bolesti srca, pluća i bubrega, neuroloških bolesti i drugih bolesti koje ne reagiraju na liječenje, te njihovim obiteljima.

KONTAKT

Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Telefon: +385 47 41 14 00

Mobitel: +385  91 61 49 095

E-mail: palijativna.skrb@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07:00 – 15:00 h

ULOGA CENTRA ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI

 • Koordiniranje i osnaživanje postojećeg sustava zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi
 • Koordiniranje i povezivanje djelovanja svih razina u sustavu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Koordiniranje i osnaživanje specijalističkih službi palijativne skrbi
 • Koordiniranje i vođenje registra korisnika palijativne skrbi u županiji 
 • Koordiniranje i uključivanje u rad volontera i organizacija civilnog društva u sustav palijativne skrbi
 • Koordiniranje ili organiziranje posudionice pomagala
 • Koordiniranje programa edukacije iz područja palijativne skrbi
 • Surađivanje s predstavnicima lokalne samouprave
 • Surađivanje s ostalim važnim dionicima palijativne skrbi (srodne organizacije civilnog društva, mediji, donatori, stručna društva i komore, institucije i organizacije na nacionalnoj razini i dr.)
 • Informiranje građana i promicanje palijativne skrbi
 • Praćenje provedbe palijativne skrbi u županiji 

KONTAKT

Mobilni palijativni tim

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Telefon: +385 47 41 38 77

Mobitel: +385 91 61 49 054

Mobitel: +385 99 31 20 512

E-mail: mobilna.palijativa@dzka.t-com.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07:00 – 15:00 h

ULOGA MOBILNOG PALIJATIVNOG TIMA

 • pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu: fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb
 • pruža podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika u samoj skrbi i žalovanju
 • ima savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine i medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući
 • sudjeluje u zbrinjavanju kompleksnih simptoma i potreba u suradnji s liječnikom obiteljske medicine, sestrama iz patronažne službe i zdravstvene njege i dr.
 • pruža skrb za palijativne bolesnike u suradnji s drugim dostupnim službama
 • djeluje multidisciplinarno i interdisciplinarno s drugim službama u osiguravanju kontinuirane i kompletne palijativne skrbi
 • sudjeluje u preuzimanju bolesnika koji se otpušta iz bolnice na kućnu skrb u suradnji s bolničkom ustanovom, koordinatorom za palijativnu skrb i izabranim liječnikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Skip to content