+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

SUKOB INTERESA

 

Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16 i 114/22) Dom zdravlja Karlovac kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Skip to content