+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Sukob interesa

Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16) Dom zdravlja Karlovac kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima Dom zdravlja Karlovac sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  •  HHO – CC d.o.o., dr. Vladka Mačeka 9, Karlovac.
Skip to content