+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zdravstvena zaštita žena

ANTONIJA MIHALIĆ PAIĆ, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist fetalne medicine i opstetricije,

GORANKA BOLFEK med. sestra

TELEFON; 047/411 290, e-mail: ginekologija@dzka.t-com .hr

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK , SRIJEDA – POSLIJEPODNE    OD 13,00 DO 20,30

                                                   DNEVNI ODMOR OD 16,30 DO 17,00

UTORAK, ČETVRTAK, PETAK – PRIJEPODNE     OD 7,00 DO 14,30

                                                   DNEVNI ODMOR OD 10,30 DO 11,00

JEDNA SUBOTA U MJESECU RADNA PREMA RASPOREDU NA WEB STRANICI DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC

Skip to content