+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Financijsko izvješće o stanju i poslovanju 2020

Financijska izvješća

POTVRDA FINE O PREDAJI FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

Financijski izvještaj I-XII 2020.godina

Bilješke I-XII 2020.godina

Financijski izvještaji 2020 godina

Bilješke uz financijske izvještaje

Skip to content