+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

SAVJETOVALIŠTE OBITELJSKE MEDICINE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE

Savjetovalište za debljinu

Sanja Brleković, spec. obit. med.

Dr. V. Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

SVAKI TREĆI ČETVRTAK U MJESECU od 08:00 – 09:00

TIM BEZ NOSITELJA

Mahično 60A, Karlovac

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

SVAKA TREĆA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

ANA BOŠNJAK, dr.med.

Gaje Petrovića 2, Karlovac

telefon: +385 47 64 81 82

email: opca.banija3@dzka.t-com.hr

PRVA PARNA SRIJEDA od 13:00 – 14:00

Antonia Grgurić, dr. med.

Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

ZADNJA SRIJEDA U MJESECU od 12:30 – 13:30

Ivona Barešić, dr.med.

Gaje Petrovića 2, Karlovac

Telefon: +385 47 72 70 23

email: opca.banija3@dzka.t-com.hr

ZADNJA SRIJEDA U MJESECU od 12:30 – 13:30

Savjetovalište za dijabetes

Snježana Šlat, spec. obit. med.

Domjanićeva 19, Luščić

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

DRUGA SUBOTA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Lucija Marinović Petrović, dr.med.

Gaje Petrovića 2, Banija

telefon: +385 47 64 28 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

PRVI PARNI ČETVRTAK U MJESECU od 18:00 – 19:00

 

Sandro Uzelac, dr. med.

Šišljavić 44, Šišljavić

telefon: +385 47 66 15 77

email: ordinacija.sisljavic@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za hipertenziju

Paula Šupraha Šegović, dr. med.

Dr. V. Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 64

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

PRVA NEPARNA SRIJEDA U MJESECU od 13:00 – 14:00

Branka Fudurić, dr.med.

Skakavac 11, Skakavac

telefon: +385 47 71 10 15

email: opca.skakavac@dzka.t-com.hr

ZADNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za prevenciju pušenja

Martina Beljan, spec.obit.med.

Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 41 12 64

email: opca.dubovac2@dzka.t-com.hr

PRVI NEPARNI ČETVRTAK U MJESECU od 19:00 -19:30SAVJETOVALIŠTE

Sanja Marijan, dr. med.

Izidora Kršnjavog 1, Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJI UTORAK U MJESECU od 08:00- 09:00

 

Martina Pršle Turk, dr.med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: opca.dubovac@dzka.t-com.hr

PRVA NEPARNA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Martina Kušec, dr.med.

Mahično 60 a, Mahično

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište o zdravoj prehrani i prevenciji pretilosti

Daniela Anzulović, dr.med.

Izidora Kršnjavog 1, Karlovac

telefon: +385 47 65 47 60

email: opca.rakovac1@dzka.t-com.hr

PRVI NEPARNI ČETVRTAK od 08:00 – 09:00

 

Ana Bošnjak, dr.med.

Gaje Petrovića 2, Karlovac

telefon: +385 47 64 81 83

email: opca.banija2@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za dojenje

Maja Fiolić, dr.med.spec.pedijatar

Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 43 16 22

email: pedijatrija1@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za roditelje s malom djecom

Nevenka Božić Mrđenović, dr.med.spec.pedijatar

Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

telefon: +385 47 43 16 22

email: pedijatrija@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJI UTORAK U MJESECU od 08:00 – 09:00LIŠTE

Skip to content