+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 29.6.2012.  objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozilo za sanitetski prijevoz, pod evidencijskim brojem nabave: 03/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0035504.

Rok za dostavu ponuda je 19.7.2012. u 15,00 sati.

Skip to content