+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11,83/13,143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 11.11.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2015, broj dokumenta: 2014/S 002-0051718.

Rok za dostavu ponuda je 2.12.2014. do 15,00 sati.

Skip to content