+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.11.2012. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 08/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0084303.

Rok za dostavu ponuda je 18.12.2012. do 15,00 sati.

Skip to content