+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Predmet nabave: Izvođenje radova na građenju ambulante Rečica- I etapa

Ev.br. nabave: 02/2011 -VV

Rok za dostavu ponuda: 18.svibanj 2011.g. do 15,00 sati

Broj objave: N-02-V-117137- 260411

Skip to content