+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 21.11.2017. objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2018, broj dokumenta: 2017/S 0F2-0024106.

Rok za dostavu ponuda je 12.12.2017. do 15,15 sati.

Skip to content