+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 8.5.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozilo za sanitetski prijevoz, pod evidencijskim brojem nabave: 03/2013, broj dokumenta: 2013/S 002-0042132.

Rok za dostavu ponuda je 28.5.2013. u 15,00 sati.

Skip to content