+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11. i 83/13., 143/13, 13/2014-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 1.12.2016. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2017, broj dokumenta: 2016/S 002-0026701.
Rok za dostavu ponuda je 21.12.2016. do 10,00 sati.

Skip to content