+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ILI DOKTORA MEDICINE Ur. broj: 01-775/22 od 04.IV.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J...

Poziv na nadmetanje za predmet nabave: motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11. i 83/13., 143/13, 13/2014-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 1.12.2016. objavio poziv na...

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11,83/13,143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 11.11.2014. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet...

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11,83/13,143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 11.11.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod...

Motorni benzin i loživo ulje

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2013.  objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim...
Skip to content