+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-857/19 od 20.V.2019.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-628/19 od 15.IV.2019.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Vozača sanitetskog vozila u...

Natječaj za prijam u u radni odnos

Ur. broj: 01-512/19 od 25.III.2019.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Medicinske sestre/tehničara, u...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-172/19 od 28.I.2019.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Izmjena natječaja za prijam u radni odnos

Ur.broj: 37/19 od 07.I.2019. g. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje IZMJENU NATJEČAJA U Natječaju, Ur. broj: 2196/18 od 28.XII.2018. g. za prijam u radni odnos:  - doktora medicine...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 2196/18 od 28.XII.2018. g. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  -...

Natječaji za zapošljavanje

Ur. broj: 2135/18 od 24.XII.2018. g. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1....