+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaji za zapošljavanje

Ur. broj: 2135/18 od 24.XII.2018. g. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-2068/18 od 18.XII.2018.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: ...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1812/18 od 20.XI.2018.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1665/18 od 29.X.2018.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva

Ur. broj: 01-1273/18 od 23.VII.2018.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-959/18 od 05.VI.2018. Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora dentalne medicine, jedan...