+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos Medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja/ice u djelatnosti dentalne medicine na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Ur. broj: 01-1381/23 od 4.IV.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....
Skip to content