+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-980/20 od 18.V.2020.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Vozača sanitetskog vozila u...
Skip to content