+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1268/22 od 27.VI.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista u mobilnom...

Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. Vladka Mačeka 48 Povjerenstvo za izbor specijalizanta iz obiteljske medicine Broj: 01-1187/22 Karlovac,  10. lipanj 2022. Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) (u daljnjem tekstu:...
Skip to content