+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci

Ur. broj: 01-291/24 od 19.II.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon ishođenja suglasnosti  nadležnog ministra

Ur. broj: 01-247/24 od 09.II.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje                                               N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1....
Skip to content