+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1551/19 od 11.IX.2019. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1540/19 od 09.IX.2019. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Poziv na intervju/razgovor

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. Vladka Mačeka 48 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA Broj: 01-1454/19 Karlovac, 28.08.2019. Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Doma zdravlja Karlovac, Ur. broj: 01-13272-19 od 06.08.2019, Povjerenstvo za...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1448/19 od 27.VIII.2019. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje ​          N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Poziv za prethodnu provjeru znanja i radnih sposobnosti

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. Vladka Mačeka 48 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA Broj: 01-1435/19 Karlovac, 22.08.2019. Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Doma zdravlja Karlovac, Ur. broj: 01-13272-19 od 06.08.2019, Povjerenstvo za...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1372/19 od 13.VIII.2019.  Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje           N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:  1.1. Doktora medicine specijalista...