+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Savjetovalište

Savjetovalište za debljinu
Sanja Brleković, spec. obit. med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

SVAKI TREĆI ČETVRTAK U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za dijabetes
Snježana Šlat, dr. med.

Domjanićeva 19, Luščić

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

DRUGA SUBOTA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za hipertenziju

Paula Šupraha Šegović, dr. med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 64

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

PRVA NEPARNA SRIJEDA U MJESECU od 13:00 – 14:00

Savjetovalište za hipertenziju
Martina Beljan, dr. med. (zamjena Zvonimir Miloš, dr. med)

Domjanićeva 19, Luščić

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

PRVI PARNI ČETVRTAK U MJESECU od 18:00 – 19:00

Savjetovalište za DIJABETES

Lucija Marinović, dr.med

Gaje Petrovića 2, Banija

telefon: +385 47 64 28 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

PRVI PARNI ČETVRTAK U MJESECU od 18:00 – 19:00

Savjetovalište za debljinu
Sanja Marijan, dr. med.

Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJI UTORAK U MJESECU od 08:00 09:00

Savjetovalište za prevenciju pušenja

Martina Pršle, dr.med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija.piralic@dzka.t-com.hr

PRVA NEPARNA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za prevenciju pušenja

Maja Maradin, dr.med.

Mahično 60 a, Mahično

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za DIJABETES
Sandro Uzelac, dr. med.

Šišljavić 44, Šišljavić

telefon: +385 47 66 15 77

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište ZA ORALNU HIGIJENU ODRASLIH
Melita Manojlović, dr. med. dent.

Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

ZADNJA SRIJEDA U MJESECU od 12:30 – 13:30

SAVJETOVALIŠTE ZA DEBLJINU

Katarina Boban, dr.med.

telefon: +385 47 64 81 83

PRVA PARNA  SRIJEDA U MJESECU od 13:00 – 14:00

Savjetovalište za ORALNU HIGIJENU DJECE

Katarina Katavić, dr.med.dent.

Izidora Kršnjavog 1, Rakovac

telefon: +385 047/654 733

email:  dom.zdravlja.karlovac9@ka.t-com.hr 

SVAKI TREĆI ČETVRTAK U MJESECU od 17:30 – 18:30

Savjetovalište za ORALNU HIGIJENU ODRASLIH
Katarina Borković, dr. med. dent.

Gaje Petrovića 2, Banija

telefon: +385 47 64 81 77

email:  katarina.borkovic@dzka.t-com.hr

ZADNJI NEPARNI UTORAK U MJESECU od 13:00 – 14:00

Savjetovalište o stomatološkom zahvatu kod rizičnih skupina

Petra Cerovec, dr.med.dent.

Mahično 60 a, Mahično

telefon: +385 47 65 16 20

email: dom.zdravlja.karlovac-stomatoloska.ordinacija@ka.t-com.hr

ZADNJA SRIJEDA U MJESECU od 12:00 – 13:00

Savjetovalište za paradentologiju

Antonija Briški, dr. med. dent.

Rečica

telefon: +385 47 71 32 75

email:  stomatoloska.ordinacija.recica@dzka.t-com.hr                                                                                          

ZADNJI ČETVRTAK U MJESECU od 13:00 – 14:00

Savjetovalište o stomatološkom zahvatu kod rizičnih skupina

Melita Manojlović, dr.med.dent.

Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 71 33

email:  stomatoloska.krnjak@dzka.t-com.hr                                                                           

SVAKA ZADNJA SRIJEDA U MJESECU OD 12:30 – 13:30

Savjetovalište za oralnu higijenu odraslih

Iva Lauš, dr.med.dent.

Gaja Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon: +385 47 64 81 86

email:  dentalna.banija2@dzka.t-com.hr                                                              

DRUGI ČETVRTAK U MJESECU OD 13:00 – 14:00

Savjetovalište za promjene u ustima kod hormonalnih poremećaja

Domagoj Modrušan, dr.med.dent.

Gaja Petrovića 2, Banija, Karlovac

telefon: +385 47 64 85 00

email:  dentalna.banija3@dzka.t-com.hr                                                        

PRVA SRIJEDA U MJESECU OD 13:00 – 14:00

Skip to content