+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dana 07.09.2018. godine potpisan je Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Ambulante Banija na adresi Gaja Petrovića 2, Karlovac. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020“, u iznosu od 1.109.379,70 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.801.362,00 kn, a preostali iznos sredstava čine vlastita sredstva korisnika, odnosno Doma zdravlja Karlovac.

NAZIV PROJEKTA

„Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi Gaja Petrovića 2, Karlovac“ 

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0237

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

KORISNIK

Dom zdravlja Karlovac

Dr. Vladka Mačeka 48

Karlovac

OPIS PROJEKTA

Projektom je planirana provedba integralne energetske obnove građevine koja uključuje slijedeće mjere:

-povećanje toplinske zaštite vanjskog zida

-povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru

-povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru

-zamjena vanjske stolarije

-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg

-zamjene ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove zgrade Ambulanta Banija s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljena zgrade Ambulante Banija, čime će se dobiti građevina s značajno manjom potrošnjom primarne energije i daleko bolji uvjeti rada za sve korisnike ambulante.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 1.846.139,50 HRK

Prihvatljivi troškovi: 1.801.362,00 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 1.109.379,70 HRK

Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

07.09.2018. do 07.03.2020.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Tatjana Šterk-Tudić

Ravnateljica 

385 47 411 277 

dz-karlovac@ka.t-com.hr

Strukturni fondovi

 

Skip to content