+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je natječaj (NN br. 96/18) za prijam u radni odnos na radno mjesto:

1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

1.2. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog  izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva

1.3. Prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

1.4. Medicinske sestre/tehničara, u djelatnosti opće/obiteljske medicine, jednog izvršitelja na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za poslove prethodno navedenih radnih mjesta izabrani:

1.1. 

– Paula Šupraha Šegović na poslove doktora medicine u djelatnosti opće/obiteljske medicine,

– za drugog izvršitelja/icu nije izvršen izbor, već je Odlukom ravnateljice zaposlenica Doma zdravlja, Sanja Marijan raspoređena na navedeno radno mjesto 

1.2. Valentina Marinović na poslove doktora medicine, u djelatnosti opće/obiteljske medicine,

1.3. Suzana Bućan na poslove prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite

1.4. Teo Tuškan na poslove med. tehničara u djelatnosti opće/obiteljske medicine.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

OBAVIJEST O REZULTATiMA NATJEČAJA – NN BR 96-18

Skip to content