+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-2105/21 od 16.XI.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista...

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01- 1687/21 od 20.IX.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje NA T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora dentalne medicine, jednog...

Natječaj za prijem u radni odnos

Ur. broj: 01-1527/21 od 23.VIII.2021. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske...
Skip to content