+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

O G L A S

za prijem u radni odnos prvostupnice sestrinstva, dva  izvršitelja na određeno vrijeme zamjena za bolovanje i rodiljni dopust.

  • UVJETI: VŠS prvostupnica sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), vozački ispit B kategorije.

Rok za podnošenje zamolbi: od 24.3.2016.do 31.3.2016.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), potvrdnicu o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole B kategorije.

Probni rad 2 mjeseca.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti

Skip to content