+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Za javne nabave koje provodi Dom zdravlja Karlovac 2012. godini na internetskim stranicama nalaze se:

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 1.6..2012. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Usluge popravaka i održavanja službenih vozila, pod evidencijskim brojem nabave: 04/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0047159.

Rok za dostavu ponuda je 23.8.2012. u 9,00 sati.

Skip to content