+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 1.6.2012. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Usluge popravaka i održavanja službenih vozila, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0026633.

Rok za dostavu ponuda je 21.06.2012. u 10,00 sati.

Skip to content