+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.11.2012.  objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Usluge odražavanja i popravaka službenih vozila, pod evidencijskim brojem nabave: 09/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0087200.

Rok za dostavu ponuda je 28.12.2012. do 10,15 sati.

Skip to content