+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

U Zagrebu je 19.-20.10.2018. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan 3. Kongres palijativne skrbi Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Palijativna skrbi i primarna zdravstvena zaštita“. Kongres je održan povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi i stogodišnjice rođenja Cicely Saunders, uz slogan WHPCA-a: „Palijativna skrb – zato jer sam ja važan“. Kongresu je nazočila i njime predsjedavala je pokretačica hospicijskog pokreta u Hrvatskoj prof.dr.sc. Anica Jušić.

Na kongresu su aktivno sudjelovale Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. i Marijana Car, bacc.med.tech. ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i prim. Mirjana Lončarić Katušin, dr. med., voditeljica Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije s temom „Uloga Centra za koordinaciju u razvoju palijativne skrbi – Karlovačka županija“.

Po završetku kongresa održala se rasprava za okruglim stolom „Kako unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu u cilju održivog razvoja „hospicija u kući“, a prilikom  zaključne deklaracije i zatvaranja kongresa sudionicima je predstavljen slogan WHPCA-a za 2019. godinu : „Dobrovoljci u srcu palijativne skrbi“.

Skip to content