+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

14. studenog 2018. u organizaciji Društva za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara u Općoj bolnici Karlovac održan je stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa s jedinstvenim ciljem u svijetu – STOP dekubitalnom ulkusu. Ciljevi stručnog skupa bili su: podizanje razine svijesti o važnosti prevencije, multidisciplinarni princip u liječenju, razmjena iskustava sa suradnim ustanovama, osiguravanje kontinuiteta zdravstvene njege, kontinuirana edukacija, holistički pristup, uključivanje pacijenta i njegove obitelji i uključivanje zajednice. Ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije aktivno su na skupu sudjelovale Marijana Car, bacc.med.tech. i Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. s temom: „Uloga Centra za koordinaciju palijativne skrbi u zbrinjavanju pacijenata s dekubitusom“.

Skip to content