+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Savjetovalište obiteljske medicine

Savjetovalište za debljinu
Sanja Brleković, spec. obit. med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija-opce-medicine.dubovac1@dzka.t-com.hr

SVAKI TREĆI ČETVRTAK U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za dijabetes
Snježana Šlat, dr. med.

Domjanićeva 19, Luščić

telefon: +385 47 41 12 84

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

DRUGA SUBOTA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za debljinu
Sanja Marijan, dr. med.

Krnjak 5, Krnjak

telefon: +385 47 72 70 23

email: ordinacija.opce.medicine.krnjak@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJI UTORAK U MJESECU od 08:00 09:00

Savjetovalište za dijabetes

Lucija Marinović, dr.med

Gaje Petrovića 2, Banija

telefon: +385 47 64 28 35

email: ordinacija.opce.medicine.banija@dzka.t-com.hr

PRVI PARNI ČETVRTAK U MJESECU od 18:00 – 19:00

Savjetovalište za debljinu

Katarina Boban, dr.med.

telefon: +385 47 64 81 83

PRVA PARNA  SRIJEDA U MJESECU od 13:00 – 14:00

Savjetovalište za dijabetes
Sandro Uzelac, dr. med.

Šišljavić 44, Šišljavić

telefon: +385 47 66 15 77

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za hipertenziju

Paula Šupraha Šegović, dr. med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 64

email: dom.zdravlja.karlovac2@ka.t-com.hr

PRVA NEPARNA SRIJEDA U MJESECU od 13:00 – 14:00

Savjetovalište za hipertenziju
Martina Beljan, dr. med. (zamjena Zvonimir Miloš, dr. med)

Domjanićeva 19, Luščić

telefon: +385 47 41 12 84

email: martina.rozic@dzka.t-com.hr

PRVI PARNI ČETVRTAK U MJESECU od 18:00 – 19:00

Savjetovalište za prevenciju pušenja

Martina Pršle, dr.med.

Dr. V. Mačeka 48, Dubovac

telefon: +385 47 41 12 75

email: ordinacija.piralic@dzka.t-com.hr

PRVA NEPARNA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Savjetovalište za prevenciju pušenja

Maja Maradin, dr.med.

Mahično 60 a, Mahično

telefon: +385 47 65 10 99

email: opca.ordinacija.mahicno@dzka.t-com.hr

POSLJEDNJA SRIJEDA U MJESECU od 08:00 – 09:00

Skip to content