+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
 

Red.br.

 

 

 

 

Br. iz reg.

ugovora

 

Predmet ugovoraEv. broj nabave i broj objaveVrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B.Iznos sklopljenog ugovora ili

okvirnog sporazuma, uključujući i

ugovor o javnoj nabavi na

temelju OS

SA PDV

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazumaNaziv ponuditelja s

kojim je sklopljen ugovor/okvirni sporazum te naziv

podizvoditelja, ako

postoje

 

 

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radovaKonačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći  od ugovorenog
Datum sklapanjaRok na koji je sklopljen ugovor
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
 

1.

 

 

60/2012

Rafinirani naftni

proizvodi, Grupa 1-

Motorni benzin

Ev.br. 08/12

Br.objave

2013./S 002-0084303

otvoreni370.064,0019.12.2012.do 31.12.2013.Ina – industrija nafte d.d. Zagreb31.12.2013.379.662,70

 

Obrazloženje: ostvaren je veći broj prijeđenih kilometara od planiranog.

2. 

13/2013

 

Rafinirani naftni

proizvodi, Grupa 2-

Loživo ulje

Ev.br. 08/12

Br.objave

2013./S 002-0084303

otvoreni383.600,0023.01.2013.do 31.12.2013Ina – industrija nafte d.d. Zagreb31.12.2013.215.551,47
3.28-32/13

 

Toplinska energija

 

Ev.br. 01/13

Br.objave

2013/S 015-0005864

Pregovarački postupak j.n. bez prethodne objave164.750,2118.02.2013.do 31.12.2013Gradska toplana d.o.o.31.12.2013.162.470,94
4. 

46/13

 

 

Izvođenje radova

III završne etape

građenja

ambulante Rečica

Ev.br. 02/13

Br.objave 2013/S 002-0008882

otvoreni338.010,6007.03.2013.45 kalendarskih dana od dana početka radovaUniverzal d.o.o. Karlovac 

 

06.05.2013.

 

 

336.057,22

5. 

12/13

 

Usluge popravaka i

održavanja

službenih vozila

Ev.br. 09/2013.

Br.objave 2013./S 002-0087200

otvoreni238.397,0424.01.2013.do 31.12.2013.Auto Janković, automehaničarski obrt, Karlovac 

31.12.2013.

 

156.358,20

6.101/13

 

Ugovor o

kupoprodaji vozila

Ev.br. 03/2013.

Br.objave 2013/S 002-0042132.

otvoreni204.998,0024.06.2013.60 dana od dana zaključenjaZajednički ponuditelji MINI MAJOR d.o.o. CIB COMMERCE d.o.o. i Proauto d.o.o. 

 

21.10.2013.

 

 

204.998,00

Skip to content