+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), Dom zdravlja Karlovac objavljuje:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA u 2012.g.

Br. iz reg.ugovora

Predmet ugovora

Ev. broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B.

Iznos sklopljenog ugovora ili

okvirnog sporazuma, uključujući i

ugovor o javnoj nabavi na

temelju OS

SA PDV

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma

Naziv ponuditelja s

kojim je sklopljen ugovor/okvirni sporazum te naziv

podizvoditelja, ako

postoje

 

 

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova

Konačni iznos koji jenaručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći  od ugovorenog

Datum sklapanja

Rok na koji je sklopljen ugovor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

01.

Rafinirani naftni proizvodi, Grupa 1- Motorni benzin

05/2011

N-02-V-150706-261211 od 29.prosinca 2011

otvoreni

275.620,06

19.01.2012.

do 31.12.2012.

Ina – industrija nafte d.d. Zagreb

31.12.2012.

421.129,82

02.

Rafinirani naftni proizvodi, Grupa 2- Loživo ulje

05/2011

N-02-V-150706-261211 od 29.prosinca 2011

otvoreni

361.773,75

23.01.2012.

do 31.12.2012

Petrol Hrvatska d.o.o Zagreb

31.12.2012.

318.111,30

03.

Radovi II etape građenja ambulante Rečica

02/2012

2012/S 002-0030557

otvoreni

687.379,64

26.07.2012.

100 kalendarskih dana od dana početka radova

Obrtnička zadruga Karlovac

2.12.2012.

676.047,51

04.

Usluge popravaka i održavanja službenih vozila

04/2012

2012/S 002-0047159 od 2. kolovoza 2012.

otvoreni

290.828,38

18.09.2012.

do 31.12.2012

Auto Janković, automehaničarski obrt, Karlovac

31.12.2012.

143.558,12

05.

Ugovor o kupoprodaji vozila

2012/S 002-0048190 od 6. kolovoza 2012.

otvoreni

255.000,00

30.11.2012.

60 dana od dana zaključenja Zajednički ponuditelji CIB COMMERCE d.o.o. i Proauto d.o.o. 5.12.2012.

06.

Aneks Ugovora o izvođenju radova na građenju ambulante Rečica- II etapa

2012/S 003-0068363

09.10.2012.

pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

163.114,92

25.09.2012.

30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

Obrtnička zadruga Karlovac

4.12.2012.

65.288,43

07.

izvođenje radova II etapeinstalacija UNP-a, grijanja,                                        ventilacije i klimatizacije ambulante Rečica

 

 

2012/S 002-0068774 od 11. listopada 2012.g

otvoreni

105.281,25

26.11.2012.

15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

DELTRON d.o.o. 21000 Split

5.12.2012.

Napomena: Pod 01. „Rafinirani naftni proizvodi, Grupa 1- Motorni benzin“ došlo je do odstupanja zbog većeg broja sanitetskih prijevoza od planiranih

i povećanja cijene motornog benzina.

Skip to content